Missie en kernwaarden

Missie
Als woningcorporatie richten we ons op onze primaire doelgroep. Daarbij hebben ook de woonomgeving en leefbaarheid onze aandacht. We zoeken voortdurend naar nieuwe manieren van werken, omdat ‘oude’ antwoorden geen oplossing meer zijn voor de problemen van vandaag en morgen.

We vertalen dit alles in de volgende missie:
We staan dicht bij onze bewoners en partners. Samen met hen werken we op een vernieuwende manier aan duurzame woningen in levendige wijken.  

Kernwaarden
Bij het nastreven van onze missie laten we ons leiden door drie kernwaarden:

Verbindend 
We verbinden ons met bewoners en belanghouders en delen en realiseren onze doelen met elkaar. Samenwerken zit in onze genen. In de taal van onze bewoners:
“We lossen het samen op!”

Uitdagend 
We stimuleren onze bewoners en medewerkers om zoveel mogelijk zelf de regie te nemen. We werken resultaatgericht en slagvaardig waardoor mensen graag bij ons wonen en werken. In de taal van onze bewoners:
“Ik doe mee; ik wist niet dat ik het kon!” 

Hartelijk 
Iedereen is welkom bij ons, vooral die mensen die niet of moeilijk in staat zijn hun kansen zelf te benutten. We zijn laagdrempelig en we doen ons werk vanuit het hart, met aandacht en respect. In de taal van onze bewoners:
“Ze kennen me en ik voel me gehoord”