Contact
Vragen? Laat het ons weten

Privacyreglement

Area acht het van groot belang dat er zorgvuldig en discreet wordt omgegaan met de persoonlijke gegevens van woningzoekenden, huurders en bewoners. Deze gegevens beveiligen en beschermen we met grote zorgvuldigheid, omdat we veel waarde hechten aan de rechten van haar huurders. Area houdt zich voor de verwerking van alle persoonsgegevens aan de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens.