Regionale Klachtenadviescommissie

Area hoort veel vragen en verzoeken van huurders en/of woningzoekenden. Het behandelen en oplossen daarvan is voor Area een normale zaak. Het is altijd mogelijk dat, ondanks alle regels en richtlijnen, een huurder of woningzoekende niet tevreden is over de be-  en afhandeling van zijn of haar verzoek of vraag.

Ben je niet tevreden, dan kun je contact opnemen met de onafhankelijke Klachtenadviescommissie door een brief te schrijven naar:

Secretariaat Regionale Klachtenadviescommissie
Postbus 825
5280 AV Boxtel

Samenstelling
De Regionale Klachtenadviescommissie bestaat uit 6 personen. Deze personen werken niet bij een woningcorporatie. De commissie is dan ook volledig onafhankelijk in haar advisering naar de directie van Area.

Veel gevraagd over Regionale Klachtenadviescommissie

Hoe dien ik een klacht in bij de Regionale Klachtenadviescommissie?

Ben je niet tevreden met het antwoord of de oplossing en ontstaat er een verschil van mening, dan kun je contact opnemen met de onafhankelijke Regionale Klachtenadviescommissie

Schriftelijk:

Secretariaat Klachtenadviescommissie
Postbus 825
5280 AV Boxtel

Lees hier het reglement van de Klachtenadviescommissie.

Waar is het meldingsformulier Geschillen Advies Commissie gebleven? (intern)

Interne informatie

Wat is de Regionale Klachtenadviescommissie?

Area is aangesloten bij de Regionale Klachtenadviescommissie, samen met corporaties uit de regio: Woonmeij, JOOST, Woonveste en Woonwijze. 
Deze Klachtenadviescommissie is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat de personen in deze commissie geen werkrelatie met de corporaties hebben en dat zij daardoor onpartijdig zijn.

Wanneer je een klacht hebt over de dienstverlening van Area, (het gaat dus niet om klachten over buren of bezwaren tegen de huurverhoging), je hebt deze klacht al gemeld en besproken met ons en je bent niet tevreden over de afhandeling van de klacht, dan kun je dit bij deze commissie melden.

Binnen twee weken ontvang je een reactie. De Klachtenadviescommissie kan besluiten om je klacht tijdens een hoorzitting te behandelen. De Klachtenadviescommissie luistert dan naar jouw verhaal, maar ook naar dat van Area. Ze geeft vervolgens een advies aan Area. Wij laten dan, binnen 3 maanden na ontvangst van het advies, aan jou en de commisie weten wat er besloten wordt. Er mag worden afgeweken van het advies van de Klachtenadviescommissie, uiteraard leggen we dan wel uit waarom daarvoor gekozen is. 
Ben je het vervolgens niet eens met de uitspraak? Dan kun je naar de kantonrechter stappen met de klacht. 

Lees hier het reglement van de Klachtenadviescommissie.