De Ruiter

De druk op de woningmarkt is hoog. Er moet gebouwd worden in Maashorst, snel en veel om de benodigde extra woningen toe te voegen. De komende 10 jaar moeten er circa 1.400 sociale huurwoningen worden toegevoegd. Tussen de gemeenten en Area zijn afspraken gemaakt hoe deze opgave kan worden ingevuld. Aan de rand van Uden wordt de nieuwe wijk De Ruiter gerealiseerd. Deze wijk krijgt een landelijke sfeer waar wonen, de natuur en het omringende landschap met elkaar zijn verweven. Zes woonvelden met veel variatie in woningen en woonbuurtjes. Er komt een evenwichtige mix van huur-, koop- en zelfbouwwoningen. Naast 45 sociale huurwoningen is er ruimte voor 25 zelfbouwkavels en 95 koop- en vrije sectorhuurwoningen. Meer informatie hierover is te vinden op: www.degroeneruiter.nl.

Inspelen op toename kleinere huishoudens
De hoek- en tussenwoningen in de Ruiter zijn bestemd voor de kleinere huishoudens. Area anticipeert daarmee op de tendens van de kleinere gemiddelde huishoudensgrootte, die we overal in Nederland zien. We bouwen hier dan ook voornamelijk woningen met twee slaapkamers. Tien woningen hebben drie slaapkamers.

Voor wie en wat gaan we bouwen?
De 45 hoek- en tussenwoningen in de Ruiter worden voor Area gebouwd door Hendriks Coppelmans ontwikkeling en zijn bestemd voor de kleinere huishoudens. Daarom komen er voornamelijk woningen met twee slaapkamers. Tien woningen hebben drie slaapkamers.

Wat bouwen we?
De woningen hebben een traditionele architectuur met een kap en gevels in twee kleuren baksteen. De 45 woningen zijn verdeeld over acht blokken. Voor dit project bouwt Area duurzaam voor de nieuwe bewoners en de omgeving. De woningen worden energieneutraal wat scheelt in de stookkosten en een fijn comfort oplevert.
Door het aanbrengen van nestkasten voor de in dit gebied voorkomende dieren (oa Gierzwaluw, Huismus, Vleermuis, Zwarte roodstaart) stimuleren we de biodiversiteit. Aansluitend op deze groene wijk worden alle erfafscheidingen van de huurwoningen ook natuurlijk: groene hagen aan de voorzijde en gaashekwerk met klimplanten aan de achterzijde.

Planning
Terwijl door de Gemeente Maashorst de laatste hand wordt gelegd aan het bouwrijp maken van plangebied de Ruiter zijn we de voorbereidingen aan het maken om binnenkort te starten met de bouw van de 45 sociale huurwoningen. Om dit te kunnen bereiken hanteren we de volgende planning op hoofdlijnen;

1e kwartaal 2023 Verlening vergunning & start grondwerkzaamheden en boren bronnen voor de warmtepompen
2e kwartaal 2023 / 3e kwartaal 2023 Voorzetten bouwwerkzaamheden
4e kwartaal 2023 / 1e kwartaal 2024 Afronden bouwwerkzaamheden & verhuur woningen

Bovenstaande planning is naar de inzichten van dit moment, wijzigingen hierop zijn niet uitgesloten.

Verhuur
De woningen zijn verhuurd. 

Blijf op de hoogte
Op deze webpagina delen wij alle actuele informatie over dit project.
Daarnaast kunt u via www.overheid.nl op de hoogte gehouden worden (via e-mail of app) van alle bekendmakingen rondom deze plannen.