Leefbaarheid

Behalve voor je woning zorgen wij ook voor jouw woonomgeving. Wij willen dat je je niet alleen in je eigen huis prettig voelt, maar ook in de wijk waar je huis staat. Wij werken actief aan het verbeteren van de kwaliteit van leefbaarheid en veiligheid.

Heb je een goed idee?

Heb je een goed idee? Voor huurders die iets willen betekenen voor de leefbaarheid in de buurt stelt Area een leefbaarheidsbudget beschikbaar. Wil je bijdragen om mensen met elkaar te verbinden en draagt jouw idee bij aan de uitstraling of veiligheid van jouw buurt? Dat vinden wij fantastisch en we doen graag met je mee.

De spelregels:

De activiteit wordt georganiseerd voor en door bewoners van Area in een bepaalde straat of buurt.
Je aanvraag wordt ondersteund door een begroting, eventuele tekeningen en/of offertes.
Het gaat om activiteiten die voor Area niet leiden tot structurele verplichtingen.
Area wil het budget graag eerlijk verdelen over de verschillende wijken van Area in Uden, Veghel en de omliggende kerkdorpen.
Als ‘tegenprestatie’ vragen wij jou om een activiteit te organiseren waardoor de woonomgeving schoner en veiliger wordt.
Als wij je aanvraag hebben ontvangen, beoordelen wij aan de hand van de spelregels of jouw voorstel in aanmerking komt voor een bijdrage.

Lever eenvoudig en digitaal jouw idee aan om de leefbaarheid in jouw wijk te verbeteren!Veel gevraagd over Leefbaarheid

Ik heb overlast van de camera van één van mijn buurtgenoten. Wat moet ik doen?

Algemeen

Area neemt klachten over het plaatsen van camera’s op het gehuurde niet meer standaard op. Het is tegenwoordig heel gebruikelijk dat woningen camera’s hebben en dat wordt ook toegestaan.
Worden er strafbare feiten gepleegd door het zonder toestemming delen van beeldmateriaal, dan kun je hiervan aangifte doen bij de politie.

Er staat in mijn buurt of straat een woning leeg, maar er brandt nog licht. Wat moet ik doen?

Algemeen

Neem contact op met ons via Mijn Vraag. Wij gaan ervoor zorgen dat het licht uit wordt gedaan.

Kan ik het volume van de deurbel wijzigen of kan ik deze uitschakelen?

Algemeen

Dit is afhankelijk van het type deurbel.

Als dit mogelijk is, dan zit er een volumeschakelaar op de bel zelf. Mogelijk zit er in de meterkast een schakelaar om de deurbel uit te zetten.

Medebewoners binnen het complex houden zich niet aan afgesproken regels. Wat moet ik doen?

Algemeen

Ga met de veroorzakende bewoner in gesprek hierover. Het zou mooi zijn als jullie tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen.

Er staat een auto op de straat geparkeerd voor mijn uitrit. Bij wie moet ik zijn?

Algemeen

Als je weet van wie de auto is, spreek je de eigenaar aan. Weet je het niet, meld dit bij de gemeente.

Mijn fiets is weggehaald uit de fietsenberging of nabij het complex. Heeft Area dat gedaan?

Algemeen

Als een fiets lang ongebruikt in de openbare ruimte staat of in het gangpad schrijven wij iedereen in je complex aan dat wij gaan opruimen. Hierna krijg je nog twee maanden de tijd om zelf je fiets op te ruimen. Heb je geen brief van ons ontvangen dan hebben wij je fiets niet meegenomen. Je kan dan aangifte doen bij de politie van diefstal.

Ik vermoed dat een buurtbewoner extra zorgverlening nodig heeft. Wat moet ik doen?

Algemeen

Ga het eerst met de bewoner zelf bespreken.  De bewoner kan de zorgvraag neerleggen bij zijn eigen huisarts. Lukt dat niet, dan mag je dit altijd bij ons melden. Als je het bij ons meldt, dan gaan wij de situatie onderzoeken. En indien nodig een andere organisatie inschakelen. Je mag het ook bij de gemeente van je woonplaats melden.

Mijn buren zijn al geruime tijd vertrokken, er is geen bewoning. Wat moet ik doen?

Algemeen

Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Misschien staat de woning leeg in verband met onderhoud of wordt deze woning gebruikt als modelwoning tijdens een groot onderhoudsproject. Ook kan het zijn dat wij nog bezig zijn met het werven van een nieuwe huurder.

Twijfel je? Neem dan contact op met Area via Mijn Vraag.

Ik wil graag iets betekenen voor mijn woonomgeving. Wat zijn de belangrijkste spelregels rondom het aanvragen van het leefbaarheidsbudget?

Algemeen

Initiatieven vanuit de buurt en vóór de buurt, voor elkaar en met elkaar, dat is wat Area graag ziet. 

Heb je een goed idee om de uitstraling of veiligheid van jouw buurt te verbeteren of om verbinding en ontmoeting met je buren te stimuleren? Denk hierbij bijvoorbeeld aan het samen opschonen van de galerij, brandgangen en voortuinen of activiteiten die eraan bijdragen om je buren beter te leren kennen, bijvoorbeeld een burendag of straatspeeldag. Als je voldoet aan de spelregels, dan stellen wij hiervoor geld beschikbaar uit ons leefbaarheidsbudget 'Voor elkaar'. 

De spelregels:

  • De activiteit wordt georganiseerd voor en door bewoners van Area in een bepaalde straat of buurt.
  • Je aanvraag wordt ondersteund door een begroting, eventuele tekeningen en/of offertes.
  • Het gaat om activiteiten die voor Area niet leiden tot structurele verplichtingen.
  • Area wil het budget graag eerlijk verdelen over de verschillende wijken van Area in Uden, Veghel en de omliggende kerkdorpen.
  • Als ‘tegenprestatie’ vragen wij jou om een activiteit te organiseren waardoor de woonomgeving schoner en veiliger wordt.
  • Als wij je aanvraag hebben ontvangen, beoordelen wij aan de hand van de spelregels of jouw voorstel in aanmerking komt voor een bijdrage.

Lever eenvoudig en digitaal jouw idee aan om de leefbaarheid in jouw wijk te verbeteren! 

Het terrein rondom het appartementencomplex moet gestrooid worden in verband met gladheid. Wie moet dit doen?

Algemeen

Als bewoner ben je zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van je galerij en/of stoep.

Op verzoek levert Area strooizout bij de appartementencomplexen. Het is aan de bewoners om onderling afspraken te maken over het sneeuwvrij maken van de toegangsdeur/woonomgeving. Het strooien en sneeuwvrij maken wordt niet door Area verzorgd.

Kun je door de weersomstandigheden niet naar buiten en heb je geen ondersteuning vanuit je eigen omgeving, dan kun je contact opnemen met Ons Welzijn. Zij bieden hulp ter ondersteuning.
Het telefoonnummer van Ons Welzijn is: 088 - 374 2525.

Opmerkingen over het openbaar terrein kun je doorgegeven aan de gemeente.
Gemeente Maashorst via: 0413-281911
Gemeente Meierijstad via: 0413-381000
De gemeente heeft bepaalde strooiroutes en het overige gebied is voor de inwoners om sneeuwvrij te maken. Area heeft geen zeggenschap over het openbaar terrein

Wat is 'leefbaarheid' en wat doet Area zelf aan leefbaarheid?

Algemeen

Met leefbaarheid geven we aan hoe aantrekkelijk en geschikt een wijk of buurt is om er te wonen. Samengevat: Hoe je op een prettige manier niet alleen met elkaar woont, maar ook naast elkaar.

Area vindt leefbaarheid erg belangrijk. Bekijk hier welke leefbaarheidsprojecten er momenteel lopen. Wil je iets weten over een specifiek leefbaarheidsproject? Neem contact op met Area via Mijn Vraag.

Heb je een goed idee om de uitstraling of veiligheid van jouw buurt te verbeteren? Denk hierbij bijvoorbeeld aan het samen de galerij, brandgangen en voortuinen opschonen. Als je voldoet aan de spelregels, dan stellen wij hiervoor geld beschikbaar uit ons leefbaarheidsbudget 'Voor elkaar'. Lever eenvoudig en digitaal jouw idee aan om de leefbaarheid in jouw wijk te verbeteren!

Ik heb per ongeluk schade toegebracht aan de eigendommen van Area. Wat moet ik doen?

Algemeen

Neem hiervoor contact op met ons via Mijn Vraag.

Wie doet het onderhoud aan de brandgang?

Algemeen

Het onderhoud is voor jullie als huurders zelf. Ga met je buren het gesprek aan om dit terrein te onderhouden. Ieder moet zijn eigen stuk achter de woning bijhouden.

Er worden scooters of fietsen geplaatst op de galerij of elders in het appartementencomplex. Wat moet ik doen?

Algemeen

Ervaar je overlast? Spreek de bewoner erop aan. Misschien hebben ze niet in de gaten dat ze overlast bezorgen. Leg de situatie uit. Zo weten zij hoe jij het beleeft.

Deze spullen horen in de (gezamelijke) berging. Jouw woning of complex waarin je woont moet goed bereikbaar zijn, zeker in het geval van calamiteiten.

Kan Area mij beeldmateriaal verstrekken van de beveiligingscamera in de centrale hal of fietsenberging?

Algemeen

Wij verstrekken nooit beeldmateriaal aan bewoners. Dit is in het kader van de wet op de privacy ook niet toegestaan. Alleen justitie kan beelden opvragen bij Area.

Niet in alle hallen hangen beveiligingscamera's.

Mijn buurman of buurvrouw woont tijdelijk ergens anders. Is dit bekend bij Area?

Algemeen

Wij vinden het fijn als je dit bij ons meldt. Neem hiervoor contact op met Area via Mijn Vraag. Wij gaan het onderzoeken.

Ik heb het idee dat er onterecht mensen in ons complex binnen willen komen. Wat moet ik doen?

Algemeen

Wanneer je vermoedt dat het gaat om een inbreker, bel dan de politie op 112.
Je kunt vragen wat deze persoon doet in het complex.

Tevens spreek je je medebewoners aan om geen onbekende personen in het complex toe te laten. Wanneer dit niet helpt, geef het dan aan ons door via Mijn Vraag. Wij kijken dan wat we kunnen doen.

Waar meld ik een verdachte situatie in mijn buurt?

Algemeen

Het is goed om als burger en bewoner op je omgeving te letten. Zie je iets, hoor je iets of ruik je iets wat je niet vertrouwt? Aarzel dan niet en maak er een melding van.

Meld signalen van verdachte situaties bij:
- De politie via het telefoonnummer via 0900-8844
- De gemeente via het formulier op de website
- Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800-7000. Deze informatie zal strikt vertrouwelijk behandeld worden.

Er komen nieuwe bewoners in mijn straat of complex wonen, wie zijn dit?

Algemeen

Area mag dit soort privacy-gevoelige informatie, over nieuwe buren of reeds zittende bewoners, niet doorgeven aan anderen. Natuurlijk is het wel toegestaan om aan te bellen en kennis te maken.

Mag ik een camera in mijn tuin ophangen?

Algemeen

In verband met de privacy is het noodzakelijk dat je dit schriftelijk bij Area aanvraagt.

Je kunt je aanvraag ZAV hier digitaal indienen.
Wij beoordelen op basis van het door jou aangeleverde plan of we je aanvraag kunnen goedkeuren.

Ik heb het vermoeden dat er in mijn straat woonfraude wordt gepleegd, hoe kan ik dit bij jullie melden?

Algemeen

Woonfraude omvat alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur, onrechtmatig gebruik en overbewoning van een woning waarbij geen toestemming is van de eigenaar. Het is dus een vorm van bedrog, de werkelijkheid is anders dan wordt voorgesteld op papier of digitaal.

Heb je een vermoeden van enige vorm van fraude, zie je steeds nieuwe gezichten in en om de woning? Fijn dat je dit wilt melden.

Neem hierover contact met ons op via Mijn Vraag. Wij onderzoeken dit verder. Indien wij verdere informatie nodig hebben, dan nemen we graag contact met je op. 

Ik wil iets plaatsen op de galerij of balkon. Mag ik dat?

Algemeen

Nee, dat mag niet op de galerij. De galerij is een vluchtroute en hier mag niets geplaatst worden. Alle woningen moeten goed bereikbaar zijn, dit in het geval van calamiteiten.

Je mag altijd iets op je eigen balkon zetten. Hou er wel rekening mee wat je erop zet, het balkon kan namelijk maar een bepaald gewicht dragen. Zorg ervoor dat eventuele onderburen geen last ervan hebben.