Contact
Vragen? Laat het ons weten

Leefbaarheid

Behalve voor je woning zorgen wij ook voor jouw woonomgeving. Wij willen dat je je niet alleen in je eigen huis prettig voelt, maar ook in de wijk waar je huis staat. Wij werken actief aan het verbeteren van de kwaliteit van leefbaarheid en veiligheid.

Veel gevraagd over Leefbaarheid

Wat is 'leefbaarheid' en wat doet Area zelf aan leefbaarheid?

Met leefbaarheid geven we aan hoe aantrekkelijk en geschikt een wijk of buurt is om er te wonen. Samengevat: Hoe je op een prettige manier niet alleen met elkaar woont, maar ook naast elkaar.

Area vindt leefbaarheid erg belangrijk. Bekijk welke leefbaarheidsprojecten we momenteel hebben lopen.

Wil je iets weten over een specifiek leefbaarheidsproject? Neem contact op met Area via het contactformulier.

Welk project speelt er in Volkel?

Volkel is een dorp waar mensen elkaar kennen en waar het fijn is om te wonen. Dat is een van de conclusies die we konden trekken nadat we vanuit Area in samenwerking met Ons Welzijn en Buurtbinders met de caravan de buurt in trokken om in gesprek te gaan over de leefbaarheid in Volkel.

Graag willen Volkenaren die leefbaarheid ook zo houden. Dat het vertrouwd voelt en veilig. Vandaar dat de Dorpsraad met een aantal ambassadeurs iets extra’s wil doen voor het verwelkomen van nieuwe inwoners.

Een warm gebaar
Een van de elementen is een (soep)kom die wordt gevuld met informatie en lekkernijen. Waarmee we willen zeggen; KOM erbij. 

Welk project speelt er in de Flatwijk?

De Flatwijk is een unieke wijk. Er wonen veel verschillende mensen, in een mooie groene omgeving. De wijk heeft ook zo zijn uitdagingen. In de rest van Nederland zijn mooie voorbeelden van hoe een wijkbedrijf van bewoners kan bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt én de persoonlijke ontwikkeling van mensen. We zijn aan de slag gegaan! In november 2016 organiseerde wij een drukbezochte eerste bijeenkomst. Een avond met goede energie en prachtige ideeën zoals een fietsproject, naaiatelier, buurtterras en wijkrestaurant. Allemaal voor en door de buurt.

Een wijkbedrijf oprichten is een geleidelijk proces, waarbij we in de tussentijd al van alles tot beweging brengen. Naast de bestaande activiteiten in de Balans zoals biljarten en kienen, zijn er nieuwe activiteiten bijgekomen. Het koken van Tante Lali op vrijdagavond, de naaigroepen en taalles. 

Meer informatie of graag meedoen?
Loop even binnen bij de Balans of huismeesterpost van Area.  Stuur een e-mail naar Willeke van der Doelen; wvanderdoelen@areawonen.nl.

Wie doet het onderhoud aan de brandgang?

Het onderhoud is voor jullie als huurders zelf. Ga met je buren het gesprek aan om dit terrein te onderhouden. Ieder moet zijn eigen stuk achter de woning bijhouden.

Waar meld ik een verdachte situatie in mijn buurt?

Het is goed om als burger en bewoner op je omgeving te letten. Zie je iets, hoor je iets of ruik je iets wat je niet vertrouwt? Aarzel dan niet en maak er een melding van.

Meld signalen van verdachte situaties bij:
- De politie via het telefoonnummer via 0900-8844
- De gemeente via het formulier op de website
- Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800-7000. Deze informatie zal strikt vertrouwelijk behandeld worden.

Ik heb het vermoeden dat er in mijn straat woonfraude wordt gepleegd, hoe kan ik dit bij jullie melden?

Woonfraude omvat alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur, onrechtmatig gebruik en overbewoning van een woning waarbij geen toestemming is van de eigenaar. Het is dus een vorm van bedrog, de werkelijkheid is anders dan wordt voorgesteld op papier of digitaal.

Heb je een vermoeden van enige vorm van fraude, zie je steeds nieuwe gezichten in en om de woning? Fijn dat je dit wilt melden.

Neem hierover contact met ons op via het contactformulier. Wij onderzoeken dit verder. Hier ontvang je verder geen terugkoppeling meer over. 

Mijn buren zijn al geruime tijd vertrokken, er is geen bewoning. Wat moet ik doen?

Dat kan om verschillende redenen zijn. Misschien staat de woning leeg voor onderhoud of wordt deze woning gebruikt  als modelwoning voor het groot onderhoud. Of wij zijn nog bezig met het zoeken naar een nieuwe huurder.

Maar twijfel je dan kan je hiervoor contact op met Area via het contactformulier.

Ik heb het idee dat er onterecht mensen in ons complex binnen willen komen. Wat moet ik doen?

Wanneer je vermoedt dat het gaat om een inbreker, bel dan de politie op 112. Anders vraag je de persoon wat deze doet in het complex Tevens spreek je je medebewoners aan om geen onbekende personen in het complex toe te laten. Wanneer dit niet helpt, geef het dan aan ons door via het contactformulier. Wij kijken dan wat we kunnen doen.

Ik vermoed dat een buurtbewoner extra zorgverlening nodig heeft. Wat moet ik doen?

Ga het eerst met de bewoner zelf bespreken.  De bewoner kan de zorgvraag neerleggen bij zijn eigen huisarts. Lukt dat niet, dan mag je dit altijd bij ons melden. Dan gaan wij de situatie onderzoeken. En indien nodig een andere organisatie inschakelen.

Mijn buurman/buurvrouw woont tijdelijk ergens anders. Is dit bekend bij Area?

Het kan zijn dat iemand tijdelijk in een zorginstelling verblijft. Wij vinden het fijn als je dit bij ons meldt. Neem hiervoor contact op met Area het contactformulier.

 

Medebewoners binnen het complex houden zich niet aan afgesproken regels. Wat moet ik doen?

Probeer eerst de veroorzakers zelf aan te spreken. Vertel hoe jij de overlast beleeft.

Werkt dat niet? Neem dan contact op met Area via het het contactformulier.

Er worden scooters en/of fietsen geplaatst op de galerij of ergens anders in het appartementencomplex. Wat moet ik doen?

Ervaar je overlast? Spreek de bewoner erop aan. Misschien hebben ze niet in de gaten dat ze overlast bezorgen. Leg de situatie uit. Zo weten zij hoe jij het beleeft.

Deze spullen horen in de (gezamelijke) berging. Jouw woning of complex waarin je woont moet goed bereikbaar zijn, zeker in het geval van calamiteiten.

Kom je er samen niet uit? Neem dan contact op met Area via het contactformulier.

Kan ik het volume van de deurbel wijzigen of kan ik deze uitschakelen?

Dit is afhankelijk van het type deurbel.

Als dit mogelijk is, dan zit er een volumeschakelaar op de bel zelf. Mogelijk zit er in de meterkast een schakelaar om de deurbel uit te zetten.

Er komen nieuwe bewoners in mijn straat / complex wonen, wie zijn dit?

Area mag dit soort privacy-gevoelige informatie, over nieuwe buren of reeds zittende bewoners, niet doorgeven aan anderen.

Mijn fiets is weggehaald uit de fietsenberging of nabij het complex. Heeft Area dat gedaan?

Als een fiets lang ongebruikt in de openbare ruimte staat of in het gangpad schrijven wij iedereen in je complex aan dat wij gaan opruimen. Hierna krijg je nog twee maanden de tijd om zelf je fiets op te ruimen. Heb je geen brief van ons ontvangen dan hebben wij je fiets niet meegenomen. Je kan dan aangifte doen bij de politie van diefstal.

Er staat in mijn buurt/straat een woning leeg, maar er brandt nog licht. Wat moet ik doen?

Neem contact op met ons via het contactformulier. Wij gaan ervoor zorgen dat het licht uit wordt gedaan.

Er staat een auto op de straat geparkeerd voor mijn uitrit. Bij wie moet ik zijn?

Meld dit bij de politie op 0900-8844.

Er is nog geen verlichting in de brandgang. Wat moet ik doen?

Wanneer je het prettig vindt, mag je altijd zelf een armatuur in de brandgang ophangen.

Ik heb per ongeluk schade toegebracht aan de eigendommen van Area. Wat moet ik doen?

Neem hiervoor contact op met ons via het contactformulier.

Ik wil iets plaatsen op de galerij of balkon. Mag ik dat?

Nee, dat mag niet op de galerij. De galerij is een vluchtroute en hier mag niets geplaatst worden. Alle woningen moeten goed bereikbaar zijn, zeker in het geval van calamiteiten.

Je mag altijd iets op je eigen balkon zetten. Hou er wel rekening mee wat je erop zet, het balkon kan namelijk maar een bepaald gewicht dragen.

Mag ik een camera in mijn tuin ophangen?

Ja dat mag. Let er wel op dat de camera alleen op eigen terrein mag opnemen en niet wat er op de openbare weg of bij de buren gebeurt. Voor de montage verwijzen we naar de kluswijzer Klussen met elektriciteit.

Let op: alleen monteren op buitengevels, niet op kozijnen. De eventuele schade of montagesporen moet je simpel kunnen herstellen. Bij hoogbouw kunnen andere voorwaarden gelden. (Denk aan een VVE complex of buitengevels waar je niet in mag boren).

Voldoet je verzoek aan bovenstaande? Dan mag je een camera monteren.

Meer vragen (16)