Contact
Vragen? Laat het ons weten

Leefbaarheid

Behalve voor je woning zorgen wij ook voor jouw woonomgeving. Wij willen dat je je niet alleen in je eigen huis prettig voelt, maar ook in de wijk waar je huis staat. Wij werken actief aan het verbeteren van de kwaliteit van leefbaarheid en veiligheid.

Veel gevraagd over Leefbaarheid

Wat is 'leefbaarheid'?

Met leefbaarheid geven we aan hoe aantrekkelijk en geschikt een wijk of buurt is om er te wonen. Samengevat: Hoe je op een prettige manier niet alleen met elkaar woont, maar ook naast elkaar.

Wat doet Area aan leefbaarheid?

Area vindt leefbaarheid erg belangrijk. Bekijk welke leefbaarheidsprojecten we momenteel hebben lopen.

Mijn buren zijn al geruime tijd vertrokken, er is geen bewoning. Wat moet ik doen?

Dat kan om verschillende redenen zijn. Misschien staat de woning leeg voor onderhoud of wordt deze woning gebruikt  als modelwoning voor het groot onderhoud. Of wij zijn nog bezig met het zoeken naar een nieuwe huurder.

Maar twijfel je dan kan je hiervoor contact op met Area via het contactformulier.

Ik heb het vermoeden dat er in mijn straat woonfraude wordt gepleegd, hoe kan ik dit bij jullie melden?

Woonfraude is alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur, onrechtmatig gebruik en overbewoning van een woning waarbij geen toestemming is van de eigenaar. Het is dus een vorm van bedrog, de werkelijkheid is anders dan wordt voorgesteld op papier of digitaal.

Denk je dat dit zo is, dan neem je contact met ons op via het contactformulier. Wij onderzoeken dit verder.

Ik heb het idee dat er onterecht mensen in ons complex binnen willen komen. Wat moet ik doen?

Wanneer je vermoedt dat het gaat om een inbreker, bel dan de politie op 112. Anders vraag je de persoon wat deze doet in het complex Tevens spreek je je medebewoners aan om geen onbekende personen in het complex toe te laten. Wanneer dit niet helpt, geef het dan aan ons door via het contactformulier. Wij kijken dan wat we kunnen doen.

Er komen nieuwe bewoners in mijn straat / complex wonen, wie zijn dit?

Area mag dit soort privacy-gevoelige informatie, over nieuwe buren of reeds zittende bewoners, niet doorgeven aan anderen.

Ik vermoed dat een buurtbewoner extra zorgverlening nodig heeft. Wat moet ik doen?

Ga het eerst met de bewoner zelf bespreken.  De bewoner kan de zorgvraag neerleggen bij zijn eigen huisarts. Lukt dat niet, dan mag je dit altijd bij ons melden. Dan gaan wij de situatie onderzoeken. En indien nodig een andere organisatie inschakelen.

Mijn buurman/buurvrouw woont tijdelijk ergens anders, wat moet ik doen?

Het kan zijn dat iemand tijdelijk in een zorginstelling verblijft. Wij vinden het fijn als je dit bij ons meldt. Neem hiervoor contact op met Area het contactformulier.

 

Er worden scooters en/of fietsen geplaatst op de galerij of ergens anders in het appartementencomplex. Wat moet ik doen?

Ervaar je overlast? Spreek de bewoner erop aan. Misschien hebben ze niet in de gaten dat ze overlast bezorgen. Leg de situatie uit. Zo weten zij hoe jij het beleeft.

Deze spullen horen in de (gezamelijke) berging. Jouw woning of complex waarin je woont moet goed bereikbaar zijn, zeker in het geval van calamiteiten.

Kom je er samen niet uit? Neem dan contact op met Area via het contactformulier.

Mijn fiets is weggehaald uit de fietsenberging of nabij het complex. Heeft Area dat gedaan?

Als een fiets lang ongebruikt in de openbare ruimte staat of in het gangpad schrijven wij iedereen in je complex aan dat wij gaan opruimen. Hierna krijg je nog twee maanden de tijd om zelf je fiets op te ruimen. Heb je geen brief van ons ontvangen dan hebben wij je fiets niet meegenomen. Je kan dan aangifte doen bij de politie van diefstal.

Er staat in mijn buurt/straat een woning leeg, maar er brandt nog licht. Wat moet ik doen?

Neem contact op met ons via het contactformulier. Wij gaan ervoor zorgen dat het licht uit wordt gedaan.

Wie doet het onderhoud aan de brandgang?

Het onderhoud is voor jullie als huurders zelf. Ga met je buren het gesprek aan om dit terrein te onderhouden. Ieder moet zijn eigen stuk achter de woning bijhouden.

Ik heb een vraag over de vuilcontainer. Bij wie moet ik zijn?

Voor alle containers, bovengronds en ondergronds, neem contact met op met de gemeente 14-0413.

Er staat een auto op de straat geparkeerd voor mijn uitrit. Bij wie moet ik zijn?

Meld dit bij de politie op 0900-8844.

Er is nog geen verlichting in de brandgang. Wat moet ik doen?

Wanneer je het prettig vindt, mag je altijd zelf een armatuur in de brandgang ophangen.

Ik heb per ongeluk schade toegebracht aan de eigendommen van Area. Wat moet ik doen?

Neem hiervoor contact op met ons via het contactformulier.

Ik wil iets plaatsen op de galerij of balkon. Mag ik dat?

Nee, dat mag niet op de galerij. De galerij is een vluchtroute en hier mag niets geplaatst worden. Alle woningen moeten goed bereikbaar zijn, zeker in het geval van calamiteiten.

Je mag altijd iets op je eigen balkon zetten. Hou er wel rekening mee wat je erop zet, het balkon kan namelijk maar een bepaald gewicht dragen.

Er ligt grof afval bij het complex. Wat moet ik doen?

Is het in het complex zelf? Neem met de buren contact op. Wellicht weten andere bewoners uit het complex wel wie er afval heeft achtergelaten in het complex.  Kan je het niet samen opruimen dan geef je het aan ons door via het contactformulier.  Dan komen wij de situatie bekijken.

Ligt het afval op het openbaar terrein? Meld het dan bij de gemeente 14-0413.

Er worden kliko's buiten de poort van het binnenterrein gezet, mag dit?

Kliko's mogen alleen "buiten" gezet worden, op de dag dat de kliko geleegd wordt door de afvaldienst. De verzamelplaatsen worden aangewezen door de gemeente. Buren kunnen elkaar aanspreken en verzoeken om de kliko buiten de ophaaldagen op een andere onopvallende plek te plaatsen.

Medebewoners binnen het complex houden zich niet aan afgesproken regels. Wat moet ik doen?

Probeer eerst de veroorzakers zelf aan te spreken. Vertel hoe jij de overlast beleeft.

Werkt dat niet? Neem dan contact op met Area via het het contactformulier.

De belangrijkste spelregels rondom het leefbaarheidsbudget?

De activiteiten die door Area worden (mee)gefinancierd moeten ontmoeting tussen mensen bevorderen en positief bijdragen aan de directe woonomgeving van de woningen van Area.

  • De activiteit wordt georganiseerd voor en door de bewoners van Area in een bepaalde straat of buurt.
  • Uw aanvraag wordt ondersteund door een begroting, eventueel tekeningen en/of offertes.
  • Het gaat om activiteiten die voor Area niet leiden tot structurele verplichtingen.
  • Wij willen het budget graag eerlijk verdelen over de verschillende wijken van Area in Uden, Veghel en de omliggende kerkdorpen.
  • Als ‘tegenprestatie’ vragen wij van u enkele foto’s en een verslagje van de activiteit. Deze kan Area dan eventueel gebruiken voor publicaties, zoals de website of het bewonersblad.

Als wij je aanvraag hebben ontvangen, beoordelen wij aan de hand van de spelregels of jouw voorstel in aanmerking komt voor een bijdrage.

Mag ik een camera in mijn tuin ophangen?

Ja dat mag. Let er wel op dat de camera alleen op eigen terrein mag opnemen en niet op wat er op de openbare weg of bij de buren gebeurd. Voor de montage verwijzen we naar kluswijzer 10.

Let op: alleen monteren op buitengevels, niet op kozijnen. De “schade” moet je simpel kunnen herstellen. Bij hoogbouw kunnen andere voorwaarden gelden. Denk aan een VVE complex of buitengevels waar je niet in mag boren).

 Voldoet het aan bovenstaande dan mag je dus een camera monteren.

Meer vragen (17)