Contact
Vragen? Laat het ons weten

Woningruil

Zoek je een andere woning? Misschien is woningruil iets voor je.
Via woningruil kun je verhuizen naar een andere woning zonder dat je afhankelijk bent van het aanbod van vrijkomende woningen.

Je zoekt dan zelfstandig een huurder van een andere woning die met je wil ruilen. Wanneer dit is gelukt, dien je samen bij ons een verzoek tot woningruil in.

Veel gevraagd over Woningruil

Er is een geschil ontstaan tijdens de woningruil. Wat kan Area voor mij betekenen?

Woningruil is een zaak tussen twee ruilpartners. Wanneer de ruil akkoord is bevonden door Area, verloopt de verdere communicatie tussen de twee betrokken partijen. Wanneer er een geschil ontstaat, dienen partijen samen tot een oplossing te komen. Wij spelen hierin verder geen rol.

Is er een lijst van kandidaten voor woningruil?

Nee, je zoekt zelf een ruilkandidaat. Dat kun je bijvoorbeeld doen via www.woningruil.nl.

Zodra je een ruilkandidaat gevonden hebt, vul je het formulier verzoek tot woningruil in.
Je kunt bijvoorbeeld ook zelf een advertentie zetten in de plaatselijke krant of een briefje ophangen in de supermarkt.

Ik wil in aanmerking komen voor woningruil. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Om in aanmerking te komen voor woningruil, zijn er een aantal voorwaarden waarmee je rekening moet houden:

 • De nieuwe woning is passend wat betreft de nieuwe huurprijs, zie passend toewijzen
 • Er is geen sprake van een betalingsachterstand en dit is de afgelopen zes maanden ook niet aan de orde geweest
 • Als je van een andere verhuurder huurt, moet je een verhuurdersverklaring (door de verhuurder ingevuld en ondertekend) bij de aanvraag inleveren
 • Je dient een inkomensregistratieformulier aan te leveren met de inkomensverklaring van de Belastingdienst
 • Beide woningen zijn goed bewoonbaar. Als je een woning van Area huurt, dient de vooropname door ons goedgekeurd te zijn.
 • Je accepteert de woning die je gaat huren, in de huidige staat waarin deze zich bevindt.
 • Er vindt geen mutatieonderhoud plaats na de woningruil
 • Beide partijen moeten een bewoningsduur van minimaal twee jaar hebben opgebouwd
 • Er vindt een gesprek plaats met Area om na te gaan wat jullie redenen zijn voor deze woningruil en om na te gaan of het om een passende ruil gaat. Tijdens dit gesprek wordt de procedure verder toegelicht
 • Bij woningruil gelden dezelfde regels als bij toewijzing van woningen via het woonruimte bemiddelingssysteem. Je moet daarom ook geregistreerd staan als woningzoekende bij Area
 • Area heeft het recht om een aanvraag voor woningruil op elk moment te weigeren.
 • Je gaat een huurcontract aan voor minimaal één jaar.

   

Verlies ik bij woningruil mijn opgebouwde inschrijftijd?

Wanneer je een nieuwe huurovereenkomst in het werkgebied van Area tekent, vervalt de eerder opgebouwde inschrijfduur. Je wordt uitgeschreven als woningzoekende.

Ruil je naar een woning buiten ons werkgebied dan behoud je je inschrijving.

Verandert mijn huurprijs als ik woningruil aanvraag?

Ja, de huurprijzen worden aangepast en kunnen zowel hoger als lager worden.

Welke gegevens moet ik inleveren bij woningruil?

Je levert het formulier verzoek tot woningruil in, samen met de volgende documenten:

 • inkomensregistratieformulier
 • Inkomensverklaring over 2018 van de Belastingdienst van beide aanvragers
 • Verhuurdersverklaring ruilkandidaat (als deze van een andere verhuurder huurt)
 • Kopie van identiteitskaart, paspoort of rijbewijs van beide aanvragers

Mag ik van woning ruilen zonder toestemming van Area?

Nee, ruilen is pas toegestaan nadat je hiervoor toestemming van Area hebt gekregen. Als je van woning ruilt zonder onze toestemming, loop je het risico dat we de woning ontruimen. Voor meer informatie zie www.woningruil.nl.

Ik heb een aanvraag voor woningruil ingediend. Wat is de status hiervan?

Neem hierover contact op met onze bewonersadviseurs. Zij kunnen je verder informeren. Doorgaans zal er binnen 1 week na ontvangst van de aanvraag contact met je worden opgenomen. Hoelang het duurt voordat het akkoord wordt bevonden of wordt afgewezen, is afhankelijk van de situatie.

Wat is woningruil?

Woningruil is het onderling ruilen van de huurwoningen. Via woningruil kun je verhuizen naar een andere woning zonder dat je afhankelijk bent van het aanbod van vrijkomende woningen. Voorwaarde is dat jezelf op zoek gaat naar een andere huurder. Dit kan door je woning aan te melden op www.woningruil.nl. Heb je deze gevonden, dan dien je samen een verzoek tot woningruil in. 

Controleer voordat je een verzoek indient, of jullie allebei voldoen aan de voorwaarden om woningruil aan te vragen.

Meer vragen (4)