Woningruil

Zoek je een andere woning? Misschien is woningruil iets voor je.
Via woningruil kun je verhuizen naar een andere woning zonder dat je afhankelijk bent van het aanbod van vrijkomende woningen.

Je zoekt dan zelfstandig een huurder van een andere woning die met je wil ruilen. Wanneer dit is gelukt, dien je samen bij ons een verzoek tot woningruil in.

Veel gevraagd over Woningruil

Ik wil in aanmerking komen voor woningruil. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Algemeen

Om in aanmerking te komen voor woningruil, zijn er een aantal voorwaarden waarmee je rekening moet houden:

 • De nieuwe woning is passend wat betreft de nieuwe huurprijs, zie passend toewijzen
 • Er is geen sprake van een betalingsachterstand en dit is de afgelopen zes maanden ook niet aan de orde geweest
 • Als je van een andere verhuurder huurt, moet je een verhuurdersverklaring (door de verhuurder ingevuld en ondertekend) bij de aanvraag inleveren
 • Je moet een inkomensverklaring van de Belastingdienst in te leveren
 • Beide woningen zijn goed bewoonbaar. Als je een woning van Area huurt, dient de vooropname door ons goedgekeurd te zijn.
 • Je accepteert de woning die je gaat huren, in de huidige staat waarin deze zich bevindt.
 • Er vindt geen mutatieonderhoud plaats na de woningruil
 • Beide partijen moeten een bewoningsduur van minimaal twee jaar hebben opgebouwd
 • Er vindt een gesprek plaats met Area om na te gaan wat jullie redenen zijn voor deze woningruil en om na te gaan of het om een passende ruil gaat. Tijdens dit gesprek wordt de procedure verder toegelicht
 • Bij woningruil gelden dezelfde regels als bij toewijzing van woningen via het woonruimte bemiddelingssysteem. Je moet daarom ook geregistreerd staan als woningzoekende bij Area
 • Area heeft het recht om een aanvraag voor woningruil op elk moment te weigeren.
 • Je gaat een huurcontract aan voor minimaal één jaar.

  Meer informatie over passend toewijzen kun je hier vinden.

  Meer informatie over woningruil kun je hier vinden.

Welke gegevens moet ik inleveren bij woningruil?

Algemeen

Je levert het formulier

Verzoek tot woningruil

in, samen met de volgende documenten:

 • De meeste recente Inkomensverklaring van de Belastingdienst van beide aanvragers
 • Verhuurdersverklaring ruilkandidaat (als deze van een andere verhuurder huurt)

Verandert de huurprijs van de woning waarmee ik wil ruilen?

Algemeen

Ja, de huurprijzen worden aangepast en kunnen zowel hoger als lager worden. Er wordt dan uitgegaan van de nieuwe huurprijs voor het aanbieden van de woning (streefhuur).  

Er is een geschil ontstaan na de woningruil. Wat kan Area voor mij betekenen?

Algemeen

Woningruil is een zaak tussen twee ruilpartners. Wanneer de ruil akkoord is bevonden door Area, verloopt de verdere communicatie tussen de twee betrokken partijen. Wanneer er een geschil ontstaat, dienen partijen samen tot een oplossing te komen. Area speelt hierin verder geen rol.

Wat is woningruil?

Algemeen

Woningruil is het onderling ruilen van de huurwoningen. Via woningruil kun je verhuizen naar een andere woning zonder dat je afhankelijk bent van het aanbod van vrijkomende woningen. Voorwaarde is dat jezelf op zoek gaat naar een andere huurder. Dit kan door je woning aan te melden via de website Thuispoort.
Heb je een ruilpartner gevonden, dan dien je samen een verzoek tot woningruil in. Onder bepaalde voorwaarden is woningruil mogelijk. Woningruil kun je aanvragen via de corporatie waar je van huurt. 

Mag ik van woning ruilen zonder toestemming van Area?

Algemeen

Nee, ruilen is niet toegestaan zonder toestemming van Area. 

Verlies ik bij woningruil mijn opgebouwde inschrijftijd?

Algemeen

Wanneer je een nieuwe huurovereenkomst in het werkgebied van Area tekent, vervalt de eerder opgebouwde inschrijfduur. Je wordt uitgeschreven als woningzoekende.

Ruil je naar een woning buiten ons werkgebied dan behoud je je inschrijving.