Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen, die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine naaldachtige vezels. Sinds 1994 is asbest verboden. In Nederland hebben wij strenge regels voor asbest. Natuurlijk houden wij ons aan deze regels. Als asbest gevaar oplevert voor de gezondheid, laten wij het direct verwijderen.

Kijk voor meer informatie over asbest op de website van Rijksoverheid of de GGD.

Veel gevraagd over Asbest

Er zit asbest in mijn huis, is dit gevaarlijk?

Wanneer het asbest beschadigd is, kan het schadelijk zijn. Je mag asbest nooit zelf bewerken (zagen, boren, schuren) of verwijderen, want dan kunnen er gevaarlijke vezels vrij komen.

Is het niet beschadigd? Dan is het niet gevaarlijk.

Twijfel je? Neem dan altijd contact op met Area via Mijn Vraag.

Wordt het asbest dak van mijn schuur vervangen? En zo ja, wanneer gaat dit gebeuren?

Al het asbest wat relatief eenvoudig verwijderd kan worden, wordt bij renovatie, mutatie of op verzoek van jou als bewoner verwijderd.
Wil je weten wanneer dit gaat gebeuren, of wil je een verzoek indienen? Neem dan contact op met Area via Mijn Vraag.

Waar kan ik asbest aantreffen?

Asbest kan vroeger tijdens de bouw en in het onderhoud in onze woningen toegepast. Enkele voorbeelden:  plaatje onder de cv-ketel, dakbeschot, golfplaten daken, riolering/ ventiltatiebuizen, zwarte lijmlaag onder vinyltegels. Het kan ook zijn dat jezelf of vorige bewoners asbestmaterialen hebben toegepast in de woning. Voorbeelden hiervan zijn vinylvloertegels, vinylzeil of gevelkachels.

Hoe herken ik asbest?

Als de woning gebouwd is voor 1994, dan is het verstandig om te informeren bij Area voordat je ingrijpend gaat klussen. Als niet-professional herken je asbest namelijk niet altijd.
Neem contact op via Mijn Vraag om een afspraak met een medewerker van Area te maken. Wij beschikken mogelijk over een asbestinventarisatie en indien nodig laten wij een onderzoek doen. Onze medewerker zal hiertoe een inschatting maken.

Wat is asbest?

Asbest leek vroeger een ideaal bouwmateriaal. Het is sterk, slijtvast, bestand tegen loog, zuur en warmte. Het werkt isolerend en was goedkoop. Asbest bestaat uit microscopisch kleine vezels. Die vezeltjes, dat zijn de boosdoeners: als ze vrijkomen, kunnen ze ernstige ziektes veroorzaken.

Kijk voor meer informatie over asbest op de website van Rijksoverheid of de GGD.

Zijn er nog woningen in het bezit van Area welke asbest hebben?

Al het asbest wat relatief eenvoudig verwijderd kan worden wordt bij renovatie, mutatie of op verzoek van bewoner verwijderd.

Neem hiervoor contact op met Area via Mijn Vraag.

In 2018 zijn alle asbesthoudende golfplaten van de bergingsdaken vervangen.
Area heeft hier destijds een inventarisatielijst voor aangemaakt. (Bron: Wilco) 

Wanneer de schilder voor regulier onderhoud langs komt, wordt eventueel aanwezig asbest verwijderd.

Wanneer is asbest gevaarlijk?

Asbest vormt een gezondheidsrisico als er vezels vrijkomen in een bepaalde concentratie. Bij inademing dringen de vezels diep in de longen door. Dit kan uiteindelijk longkanker, mesothelioom en asbestose veroorzaken. De periode tussen blootstelling en daadwerkelijk ziek worden kan tientallen jaren zijn.

Voor meer informatie raadpleeg internet.

Mag ik asbest zelf verwijderen?

Je mag asbest nooit zelf bewerken (zagen, boren, schuren) of verwijderen, want dan kunnen er gevaarlijke vezels vrij komen. 

Is het niet beschadigd? Dan is het niet gevaarlijk.

Twijfel je? Neem dan altijd contact op met Area via Mijn Vraag.

Wat is het verschil tussen hechtgebonden en niet hechtgebonden asbest?

Hechtgebonden asbest: de asbestvezels zitten vast, bijvoorbeeld in cement; niet-hechtgebonden asbest: de asbestvezels zitten los, bijvoorbeeld asbestkoort van de kachel. Niet-hechtgebonden asbest levert meer risico op dan hechtgebonden asbest, omdat de vezels makkelijker vrijkomen. Na 1980 is niet-hechtgebonden asbest nog maar zelden gebruikt.