Kennisbank

Aangepaste woning

Area vindt het belangrijk dat iedereen zo lang mogelijk in de eigen woning kan blijven wonen. Je wordt een dagje ouder of je hebt een lichamelijke beperking. Met een paar voorzieningen kun je misschien gewoon in jouw woning blijven wonen.

Lees het volledige antwoord.

Areander

Wil je weten wat de laatste ontwikkelingen zijn in en rondom Area? Wat onze medewerkers achter de schermen doen voor jou? Hoe Area de samenwerking opzoekt met maatschappelijke partners? En welke verhalen er leven bij onze bewoners? Je leest, ziet en ...

Lees het volledige antwoord.

Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen, die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine naaldachtige vezels. Sinds 1994 is asbest verboden. In Nederland hebben wij strenge regels voor asbest. Natuurlijk houden wij ons aan deze regels. Als a...

Lees het volledige antwoord.

AVG

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. Area he...

Lees het volledige antwoord.

Betalingsregeling

Lukt het niet de huur op tijd te betalen? Dan kun je misschien een betalingsregeling met ons treffen. Wij kijken altijd naar jouw persoonlijke en financiële situatie. Dus wacht niet tot het niet meer gaat, maar neem contact met ons op. Er zijn wel v...

Lees het volledige antwoord.

Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een woongebouw. Zij vertegenwoordigen de algemene belangen van alle huurders in hun woongebouw. Zij zijn er niet voor om individuele problemen aan te pakken.

Lees het volledige antwoord.

Bewonersraad

De Bewonersraad Area is de vertegenwoordiging van alle huurders van Area. Ze behartigt de belangen van huidige en toekomstige huurders en bewoners in een regelmatig overleg met het bestuur en medewerkers van Area. Voor Area is de Bewonersraad een van...

Lees het volledige antwoord.