AVG

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. Area heeft ook een eigen privacyreglement opgesteld.

Veel gevraagd over AVG

Aan welke instanties verstrekt Area mijn gegevens?

Area verstrekt alleen je gegevens die nodig zijn, zoals NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), je telefoonnummer en/of je e-mailadres.

Wij verstrekken deze gegevens aan leveranciers die werkzaamheden in je woning moeten uitvoeren, aan het KWH om onderzoek over de dienstverlening van Area uit te voeren of aan de Belastingdienst, wanneer er om gevraagd wordt.

Al deze gegevens worden onder overeenkomsten verstrekt waarin privacy gewaarborgd wordt en blijft. De afspraak is dat ná uitvoering en/of oplevering de gegevens weer verwijderd worden.
Er worden enkel gegevens bewaard die nodig zijn om de huurovereenkomst die met jou loopt uit te voeren.

Hoe kan ik mijn gegevens opvragen bij Area?

Je kunt je gegevens schriftelijk opvragen. Area heeft dan 1 maand de tijd om je de gegevens (digitaal) te verstrekken. Uiteraard zullen we, voordat we de gegevens beschikbaar stellen, controleren of deze gegevens op de juiste wijze en aan de juiste persoon worden verstrekt.

Wat is de AVG?

De AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze verordening is ingegaan per 25 mei 2018 en vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacy wetgeving. 
Tot 25 mei 2018 hadden de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.

Kunnen mijn gegevens verwijderd worden als ik nog een betalingsregeling heb lopen?

Nee, op het moment dat je, zelfs na afloop van de huurovereenkomst, verplichtingen aan Area hebt die voortvloeien uit de (afgelopen) overeenkomst, blijven de gegevens die nodig zijn om tot uitvoering van die verplichting te komen bewaard.

Wat heeft Area gedaan om zich voor te bereiden op de AVG?

Area heeft haar medewerkers voorlichting over de AVG gegeven. Ook zijn de computersystemen en administratie volgens de AVG ingericht.

Tevens zijn er (extra) maatregelen getroffen om de privacy van haar bewoners te beschermen.

Hoe zorgt Area ervoor dat mijn gegevens ook echt uit jullie systeem gehaald worden?

Bij huidige huurders blijven gegevens, die nodig zijn om de huurovereenkomst voort te zetten, bewaard. Deze worden niet verwijderd tijdens de lopende huurovereenkomst. Na afloopt van de huurovereenkomst worden gegevens die wettelijk verplicht zijn om te bewaren, bewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen.

De gegevens die niet aan wettelijke bewaartermijnen gebonden zijn, worden 2 jaar na afloop van de huurovereenkomst verwijderd. Zolang er nog activiteiten uitgevoerd worden of moeten worden na afloop van de huurovereenkomst, die het bewaren van je gegevens rechtvaardigen, worden ze bewaard.

Waar kan ik misbruik van mijn persoonsgegevens melden?

Als je denkt dat er misbruik gemaakt wordt van je gegevens, dan kun je dit als eerste bij Area melden. We kunnen dan samen kijken of er werkelijk sprake is van misbruik of dat het gebruik van de betreffende gegevens wel in orde is.

De Autoriteit Persoonsgegevens is de bewaker van de uitvoering van de AVG. Je kunt misbruik van gegevens daar melden.