Controle gegevens

Voor het toewijzen van een woning hebben we diverse eisen waar we ons aan houden. Zo kunnen we aan de juiste doelgroep een woning verhuren.

Veel gevraagd over Controle gegevens

Ik heb nu een jaarinkomen hoger dan € 40.765,- voor 1 persoon en € 45.015,- voor 2 personen, is inschrijving zinvol?

Als je inkomen hoger is dan € 40.765,- voor 1 persoon en € 45.015,- voor 2 personen dan kom je niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Je kunt wel reageren op huurwoningen met een huurprijs boven € 763,47 (kale huur, exclusief servicekosten). Area biedt ook huurwoningen aan voor deze doelgroep.

Wat is passend toewijzen en wat zijn de regels voor het passend toewijzen van sociale huurwoningen?

Wat is passend toewijzen?
Woningcorporaties moeten van de overheid woningen vanaf 1 januari 2016 passend toewijzen. Woningen worden passend toegewezen als de woningcorporatie in het jaar aan ten minste 95% van de huishoudens die recht hebben op huurtoeslag een woning toewijzen met een kale huurprijs tot aan de aftoppingsgrens. De aftoppingsgrens is het maximumbedrag waarover de huurtoeslag voor een huishouden wordt berekend.
Heb je behoefte aan meer duidelijke uitleg over de aftoppingsgrens, klik dan hier.

Aan welke regels moet je voldoen? 
Woningzoekenden met een gezamenlijk belastbaar inkomen tot € 40.765,- voor 1 persoon en € 45.015,- voor 2 personen komen in aanmerking voor een sociale huurwoning. Om voor een woning van Area in aanmerking te kunnen komen, moet je in het bezit zijn van een actuele Inkomensverklaring. Area accepteert per november 2021 alleen nog de inkomensverklaring van 2020. Vanaf mei 2022 zijn de inkomensverklaringen van 2021 beschikbaar. 
Je vraagt een inkomensverklaring aan bij de Belastingdienst via 0800-0543 of digitaal via . Hier kun je inloggen met jouw DigiD. Zorg dat je jouw Burgerservicenummer bij de hand hebt. 

Area behoudt zich het recht voor om een woning niet toe te wijzen aan een kandidaat. Je dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent in het bezit van een meest actuele Inkomensverklaring van de Belastingdienst);
 • Huur je bij een andere verhuurder, dan kun je een verhuurdersverklaring aanleveren;
 • De betreffende woning is passend qua grootte van de woning en aantal bewoners;
 • Je hebt de afgelopen 6 maanden geen huurachterstand gehad;
 • Je hebt in het verleden geen (ernstige) overlast veroorzaakt bij Area of elders;
 • Je hebt het afgelopen jaar geen vonnis tot ontruiming gehad op de huidige woning;
 • Je hebt bij Area vanuit het verleden geen schuld openstaan;
 • Je hebt een inkomen ingevoerd bij je registratie wat passend is voor de te verhuren woning;
 • Je bent in het verleden niet ontruimd wegens een hennepkwekerij;
 • Je kunt aan de verplichtingen voldoen gezien de hoogte van het inkomen;
 • De samenwerkingspartners gemeente of politie hebben geen negatief advies gegeven aan om de woning toe te wijzen;
 • Je hebt niet gefraudeerd met je inschrijving als woningzoekende, bijvoorbeeld opzettelijk meerdere keren ingeschreven.

Is de aangeboden woning betaalbaar voor mij?

Area wijst de woningen passend toe. Dat wil zeggen dat op basis van jouw inkomen je in aanmerking kunt komen voor een betaalbare woning. Je bent als huurder zelf verantwoordelijk voor het betalen van de huur en het besteden van jouw inkomen.

Bij de duurdere woningen (geliberaliseerde woningen) die boven de huurtoeslaggrens liggen vermelden wij in de advertentie welk minimum inkomen vereist is om voor de woning in aanmerking te komen.
Area behoudt zich het recht om een woning te weigeren als er twijfels bestaan over de betaalbaarheid.