Gas

Voor sommige vragen over gas kun je bij Area terecht.  Andere vragen bij jouw gasleverancier.

Veel gevraagd over Gas

Ik wil de gasaansluiting t.b.v. de kookfunctie uit mijn woning verwijderd hebben, ik heb collectieve verwarming of een warmtepomp.

Wanneer je collectieve verwarming of een warmtepomp hebt en de gasaansluiting is alleen bedoeld voor de kookfunctie, dan kan de gasmeter worden verwijderd. Je kiest als bewoner dus voor inductie of elektrisch koken. 
(Heb je een CV installatie die je voorziet van warm water en verwarming mag de gasmeter niet verwijderd worden) 

De kosten voor het verwijderen van de gasmeter zijn voor Area. Eenmaal gasloos wordt er niet meer geinvesteerd in een nieuwe gasaansluiting of individueel gastoestel in de woning. Door het verwijderen van de gasmeter komen de vastrechtlasten voor gas te vervallen. (circa 103,= euro per jaar) Het gasleidingnet in de woning blijft behouden en wordt alleen afgedopt. 

Wil je de woning dus gasloos maken, neem dan contact op met Area. 

Per 1 november 2020 dient bij een aanvraag voor het verwijderen van de gasmeter een foto van de meterkast aangeleverd te worden. Het moet  een foto zijn van de complete lege meterkast, zodat er goed zicht is op wat voor soort stijgleiding (om gas verticaal te transporteren naar div. verdiepingen van het gebouw) en meteropstelling er zit.

Indien je een huurcomponent betaalt aan area voor de gaskookplaat, dan blijft je hiervoor betalen. Deze wordt niet stopgezet, dit omdat deze kookvoorziening nog niet afgeschreven is.
Zodra de keuken 25 jaar oud is, kan de keuken op verzoek worden vervangen en komt het huurcomponent voor de kookplaat ook te vervallen.

De gasdruk in mijn woning is te hoog. Wat moet ik doen?

Wanneer de gasdruk in je woning te hoog is, bel je met het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: 0800-9009.

Bij een gasdruk in de leidingen van 45 of hoger, wordt binnen twee uur een monteur langsgestuurd. Je blijft hier dan zelf voor thuis, of je zorgt ervoor dat er iemand aanwezig is. Deze monteur bepaalt dan ook of de meter nog goed is. Bij een bewoonde woning moet direct de gaskraan worden dichtgedraaid. 
Als de druk lager is dan 45, dan wordt de monteur binnen enkele dagen ingepland. 

De rubberen gasslang van de kookplaat welke ik van Area huur is ouder dan 5 jaar. Wie vervangt deze?

De gasslang wordt door Area vervangen indien de kookplaat van Area is. Neem contact op met ons via Mijn Vraag.

Wanneer Van Thiel Optimaal constateert dat de gasslang niet goed bereikbaar is en dus niet vervangen kan worden, dan wordt deze alleen gecontroleerd. Wanneer de situatie veilig geacht wordt, dan ondernemen wij geen verdere actie. 

Van Thiel Optimaal geeft dit door aan Area en dit wordt geregistreerd. 

De gaskraan in de woning doet het niet. Wat moet ik doen?

Neem dan contact op met Area via 0413-388044.

De gasslang van mijn kookplaat is kapot of lek. Wat nu?

Algemeen advies:

  • Draai de hoofdkraan dicht
  • Geen open vuur en goed ventileren.
  • Ramen en deuren te openen.
  • Geen lichtschakelaars of mobiele telefoons gebruiken in de woning, deze produceren namelijk een kleine vonk.

Is de gasslang van jezelf, dan dien je deze zelf te vervangen. Area voert dan geen werkzaamheden uit.

Zijn de gasslang en de kookplaat van Area?
Neem dan telefonisch contact met ons op via 0413-388044.
Buiten kantoortijden word je automatisch doorgeschakeld naar onze storingsdienst.

Ik ruik gas in mijn woning. Wat moet ik doen?

Wat moet je doen als je gas in huis ruikt?

Controleer eerst of de gasslang naar het fornuis lek is. Is de kookplaat niet van Area? Dan is het vervangen van de gasslang voor de huurder.
Zit het probleem in de gaskraan? Neem dan contact op met Area via 0413-388044.
Heb je zelf door de gasleiding geboord, zorg er dan zelf voor dat dit hersteld wordt door een erkend installateur. Dit wordt niet door Area hersteld.

Mocht blijken dat het veroorzaakt wordt door een eigen apparaat of eigen werkzaamheden dan wordt er 50 euro in rekening gebracht.

En verder:

  • Open alle ramen en deuren
  • Zet geen elektrische apparaten aan en vermijdt vuur
  • Draai de hoofdgaskraan dicht. De hoofdgaskraan zit bij de gasmeter. Het is een gele knop, hendel, of draaiwiel.
  • Ga weg van de plek waar je de gaslucht ruikt
  • En maak een melding bij je gasleverancier: 0800 -9009 (24 uur per dag)

De hoofdkraan van de gasmeter werkt niet. Wat nu?

Neem voor het herstel contact op met Enexis. De gasmeter is eigendom van hen. Area mag hier geen werkzaamheden aan uitvoeren.

Ga naar de website van Enexis voor meer informatie.

Ik huur sinds kort een woning van Area. Ik heb een rekening van het gasbedrijf voor het opnieuw aansluiten van het gas gekregen. Wat moet ik doen?

Neem contact op met Area via Mijn Vraag.

De stroom of het gas in de straat doet het niet. Wat moet ik nu doen?

Bel direct het nationale storingsnummer 0800-9009.

In deze woning is geen gasaansluiting aanwezig.

Update April 2021, AH 

In deze woning is geen gasaansluiting aanwezig. Het is daarom niet mogelijk om dit gebrek te melden.

Het gaat om de volgende gasloze complexen:  
UZ10 alleen eengezinswoningen,
UW12  St.Anna 23 t/m 55 Mr. van Cooth 10 t/m 124,
LL01 Pres.Kennedylaan 30 t/m 64,
VC19 Peellandstraat 28 t/m 60 + ontmoetingsruimten
VC21 De Jongh/Deken Snoecx/Kraijenhoff/Peelland/Slotje
OD15 Odiliapeel
VZ11
VZ12
VZ13
ZO     Abdijlaan. 

Ik wil de ingebouwde gaskookplaat verwijderen. Mag ik dat doen en wat zijn de kosten?

Ja, dat is mogelijk. Neem hiervoor wel contact op met Area via 0413-388044. Wij willen graag weten welke apparatuur in de woning aanwezig is en kunnen meteen de kosten doorgeven bij het verwijderen van de gaskookplaat.