Koop je eigen (t)huis

Bij Area is het - in een aantal gevallen - mogelijk om de woning die je huurt, te kopen. Je woning heeft een streefhuur boven de liberalisatiegrens. 

Als je daarvoor interesse hebt, dan bekijkt Area of er een verkoopbestemming op jouw woning mogelijk is. Als die er is, dan laten we een externe taxateur de waarde van je woning bepalen. Wanneer blijkt dat je de woning kunt kopen, brengen we je in contact met ons netwerk van een makelaar en een notaris. Zij begeleiden je bij de koop van je woning.

Voordelen van koop:

  • weet wat je koopt
  • je hoeft niet opnieuw je woning in te richten;
  • je heb geen verhuiskosten
  • je hebt geen jaarlijkse huurverhoging.

Veel gevraagd over Koop je eigen (t)huis

Word ik als woningzoekende uitgeschreven als ik een woning heb gekocht van Area?

Nee, het kopen van een woning staat los van je inschrijving voor een huurwoning. Je wordt niet uitgeschreven en je verliest ook je opgebouwde inschrijfduur niet. 

Ik heb een woning gekocht van Area en nu is er een technisch gebrek. Wat kan Area voor mij betekenen?

Area verkoopt woningen via de aangesloten makelaars. Wanneer de woning bij de notaris is overgeschreven, ben je als koper zelf verantwoordelijk voor de verzekering. Area is niet meer verantwoordelijk voor het onderhoud en de service van de woning. Hiervan wordt ook een melding gemaakt in de koopakte.
Ben je al huurder van de woning? Dan vervalt na verkoop ook het geplande onderhoud.

Constateer je na de overschrijving van de woning alsnog een technisch gebrek? Meld dit dan bij de verkopende makelaar.
De makelaar zal hen in principe mededelen dat ze destijds de woning gekocht hebben in de staat zoals ten tijde van de bezichtiging en dat Area geen verborgen gebreken kent omdat ze de woning niet bewoond hebben. Indien dit wel voor Area is, zal de makelaar dit gebrek aan ons doorgeven. Wij beoordelen dan of er actie ondernomen wordt. 

Dit soort contacten ook graag als ter info-taak doorzetten naar het wijkteam waar het adres betrekking op heeft.

Wanneer de woning onderdeel is van een VVE (Vereniging Van Eigenaren), bijvoorbeeld een appartement, dan kun je je melden bij de VVE.

Moet ik een opstalverzekering afsluiten als ik een woning koop?

Ja, vanaf het moment van overdracht moet je de opstalverzekering zelf geregeld hebben. Zolang je de woning van Area huurt, regelen wij de opstalverzekering voor de dekking van schade aan de woning.

Wat is NHG?

NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie en wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het waarborgfonds staat garant voor terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker.

Hoe kan ik reageren op een koopwoning?

Bij interesse in een koopwoning, kan je contact opnemen met de verkopende makelaar. Het makelaarskantoor dat de verkoop van de woning begeleidt staat vermeld in advertentie van de koopwoning op onze website.

Hoe blijf ik op de hoogte van het aanbod van koopwoningen en -garages?

Het aanbod van koopwoningen en -garages staat vermeld op woningaanbod op OnsHuiz.
We werken samen met lokale makelaarskantoren voor de verkoop. De woningen worden door hen ook gepubliceerd via Funda. 

Ik wil mijn huurwoning graag kopen. Is dit mogelijk?

Op dit moment is het niet mogelijk om een woning van Area te kopen.

Woningen uit onze huurportefeuille, zijn bedoeld om te huur aan te bieden aan doelgroepen met een daarbij passend inkomen.

Enkele woningen behoren tot de uitzondering. Wil je weten of dit jouw woning betreft, neem dan contact op via Mijn Vraag.

Ben ik verplicht zelf in de woning te wonen als ik een woning koop?

Ja, de hypotheekakte eist dit bijna altijd. Bij Koopgarant en bij vrije verkoop is dit ook een verplichting van Area. 

Artikel 23 Verplichting tot zelfbewoning en verhuurverbod

Koper is, verplicht het gekochte uitsluitend te gebruiken om zelf (met zijn eventuele gezinsleden) te bewonen en het gekochte niet aan derden te verhuren of op andere wijze in gebruik te geven. Bewoning of huur door eerstegraads bloed- of aanverwanten van de koper is materieel gelijkgesteld aan eigen bewoning.  Bij overtreding hiervan verbeurt de koper ten behoeve van de verkoper een dadelijk opeisbare, niet voor matiging vatbare boete van € 50.000,--, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn. Daarnaast behoudt Stichting Area het recht om bij niet-nakoming van enige verplichtingen nakoming te vorderen. Bovenstaande verplichting vervalt bij doorverkoop van het “gekochte” door koper of geldt tot 3 jaar na juridische levering van de woning.

Ik heb een vraag over de koopovereenkomst, wat kan ik doen?

Je neemt contact op met de betrokken makelaar bij de verkoop van de woning. Bij een Koopgarantwoning neem je contact op met Area via Mijn Vraag.