Legionella

Veel gevraagd over Legionella

Waar komt de legionella-bacterie voor?

De bacterie die de ziekte veroorzaakt, bevindt zich in de grond en in het (leiding) water, echter meestal in zulke kleine aantallen dat de bacterie geen gevaar vormt. De Legionella-bacterie vormt met name een probleem als zij zich heeft kunnen vermenigvuldigen en vervolgens door verneveling in de lucht komt die we inademen. Het groeien en vermenigvuldigen van Legionella-bacteriën kan vooral gebeuren in water met een temperatuur tussen 25 en 45 graden Celcius (optimaal is 37 graden Celcius). Boven de 55 graden Celcius vindt afsterving van de bacterie plaats. Stilstaand water, de aanwezigheid van bijvoorbeeld roest, kalk of een slijmlaag (biofilm) in een watersysteem geeft meer risico op groei van de bacterie.

Wat doen wij aan preventie van legionella?

Het water van onze eengezinswoningen laten we controleren door het waterbedrijf. Dit bedrijf neemt regelmatig monsters van het water om de aanwezigheid van de legionellabacterie te controleren. Zij maken hiervoor gebruik van controleputten op straat en meten dus niet in jouw woning. In onze appartementencomplexen wordt via collectieve installaties het koude en soms het warme water geleverd. Bij zorginstellingen met woningen op collectieve installaties laten wij twee maal per jaar watermonsters nemen om de aanwezigheid van de legionellabacterie te controleren.

Wat kun je zelf doen om legionella te voorkomen?

We raden je aan om als je langer dan een week van huis bent geweest, alle kranen een minuut lang aan te zetten. Trek ook het toilet een keer door.

Wanneer is legionella gevaarlijk?

De besmetting vindt plaats door inademing van zeer fijne waterdruppeltjes (waternevel) met legionellabacteriën. Verneveling van water vindt plaats bij huishoudelijk gebruik van leidingwater (zoals douchen, tuinsproeien of plantenspuit), maar ook in whirlpools.