Overlijden

Veel gevraagd over Overlijden

Heeft Area gegevens van een bedrijf die een woning leeg haalt bij verhuizing?

Je bent hierin helemaal vrij om hiervoor zelf een (schoonmaak)bedrijf of kringloopwinkel in te schakelen.

Wat moet ik doen om de naam op het huurcontract te wijzigen in verband met overlijden van een van de huurders?

Stuur ons een kopie van de overlijdensakte of de rouwkaart toe. Dan passen wij de naam op het huurcontract aan. 

De huurder is overleden. Hoe zeg ik de huur op?

De erfgenamen mogen de huurovereenkomst opzeggen. De huur van je woning kun je eenvoudig digitaal opzeggen

De minimale opzegtermijn is minimaal één maand. De huuropzegging mag in deze situatie in principe nog twee hele kalendermaanden doorlopen. Heb je meer tijd nodig om de huuropzegging af te wikkelen? Neem dan contact op met Area via Mijn Vraag.

Mogen mijn kinderen in de woning blijven wonen wanneer ik kom te overlijden?

Nee, in principe hebben ze hier wettelijk gezien geen recht op. Neem voor individuele gevallen contact op via Mijn Vraag. We bekijken jouw situatie en proberen met je mee te denken.