Rookmelder

Een rookmelder waarschuwt je bij brand. Heb je een rookmelder in huis? Houd deze dan goed schoon. Wist je dat je zelf kunt testen of uw rookmelder het nog goed doet? Op de rookmelder vind je hiervoor een testknop. Als de rookmelder iedere minuut piept, is het tijd om de batterij te vervangen. Area komt dit voor je doen. Neem dan contact op via 0413-388044.

Bekijk bij de servicevideo's een filmpje waarin je ziet hoe je eenvoudig je batterij kunt vervangen. 

Veel gevraagd over Rookmelder

Er hangen geen rookmelders in de woning. Plaatsen jullie deze alsnog?

Nieuwe wetgeving per 1 juli 2022 zorgt ervoor dat alle (bestaande) woningen voorzien dienen te worden van rookmelders. 
Area heeft als woning eigenaar de verplichting om deze rookmelders aan te brengen, te onderhouden en te vervangen.

Area heeft er voor gekozen om hierbij te voldoen aan de NEN2555. Dit houdt in dat er in iedere ruimte waar door gevlucht kan worden een rookmelder wordt aangebracht. Dat we rookmelders toepassen op netstroom welke op het lichtpunt wordt aangebracht. Eventuele verlichting van de bewoner wordt in overleg met de bewoner vervangen.

Ik heb een vraag over de brandveiligheid van het complex.

Alle complexen met appartementen zijn door Area geinventariseerd en de verbetermaatregelen zijn uitgevoerd.
Vanaf 1 maart 2021 is Herlings Electrotechniek in opdracht van Area gestart met het aanbrengen van rookmelders in alle grondgebonden woningen (rijwoningen, patiowoningen etc.) Voor het einde van 2022 zijn alle woningen van Area voorzien van een rookmelder.
De maatregelen zorgen ervoor dat de gevolgen van brand zoveel mogelijk beperkt blijven tot het appartement of de woning dat brandt en dat de overige bewoners op tijd en veilig kunnen vluchten.
Veilig vluchten houdt in dat je niet door de rook hoeft te lopen. Rook maakt namelijk meer slachtoffers dan het vuur.
Hiervoor zijn er in alle appartementen rookmelders aangebracht en zorgen we er voor dat de zogenoemde brandscheidingen tussen de woningen, en tussen de woning en de gangen op orde zijn en blijven.

Controle/onderhoud van de brandblussers
In het appartementencomplex waar je woont kunnen brandblussers hangen die eigendom zijn van Area. Deze brandblussers moeten periodiek onderhouden worden, hiervoor heeft Area een onderhoudscontract met de firma Kling Brandbeveiliging.

Op de brandblussers zit een gele sticker waarop te zien is wanneer de blusser voor de laatste keer onderhoud heeft gehad. Daarnaast is op deze sticker te zien wanneer de volgende onderhoudsbeurt gepland staat.

Volgens de NEN 2559 norm moeten brandblussers 1x per jaar gecontroleerd worden door Kling, dit is dan ook te zien op de gele sticker. Is de brandblusser bijvoorbeeld in juli 2020 onderhouden dan zal op de sticker staan dat de volgende onderhoudsbeurt in juli 2021 moet plaatsvinden.

Belangrijk: 
Wanneer je medicinale zuurstof gebruikt, wordt er automatisch een sticker meegeleverd door de leverancier. Zorg ervoor dat deze sticker duidelijk zichtbaar is bij je voordeur, zodat hulpdiensten weten dat er medicinale zuurstof in de woning aanwezig is. 

Mochten wij u tijdens de controle niet thuis aantreffen, dan schuiven we de controle door naar de volgende geplande controle. Het is niet mogelijk om een tijdsafspraak voor deze controle te maken.
De controle duurt circa 15 minuten per appartement. Daarnaast voert Area deze controle met enige regelmaat uit.

Ik heb problemen met mijn rookmelders. Wat moet ik doen?

  • Piept de rookmelder één keer per minuut? Dan moet de batterij vervangen worden. Dit kunnen wij ook voor je doen.
  • Blijft de rookmelder piepen nadat de batterij is vervangen? Dan kan het zijn dat de rookmelder ook op het lichtnet is aangesloten. Door de rookmelder van het lichtnet los te koppelen, wordt de rookmelder gereset en stopt deze met piepen. Heb je hier hulp bij nodig? Neem contact op met Area via 0413-388044. Onze medewerker helpt je graag verder.
  • Gaat de rookmelder uit zichzelf af? Haal dan de batterij van de rookmelder en/of maak de bedrading los. Zorg dat de rookmelder stofvrij is. Blijft de rookmelder afgaan? Neem dan contact met ons op.

Klik op servicevideo's. Hier vind je onder andere de servicevideo, waarin we uitleggen hoe je de batterij van je rookmelder kunt vervangen. 

Mijn rookmelder piept iedere minuut. Wat moet ik doen?

De batterij van je rookmelder is leeg. Neem contact op met Area via 0413-388044. Onze medewerker helpt je graag verder.

 Hier vind je de handleiding van je rookmelder

Mijn CO2-melder werkt niet meer. Wat moet ik doen?

Neem contact op met Area via Mijn reparatieverzoek. Onze medewerker helpt je graag verder.
• Area brengt geen koolmonoxide melders aan. Als deze defect is dan dient u deze zelf te herstellen.
• Is de rookmelder defect? Dan komen wij deze herstellen.

Mijn rookmelder is tien jaar oud. Wordt deze nu vervangen?

Het advies luidt om een rookmelder na tien jaar voor de zekerheid te vervangen.

Echter Area vervangt een rookmelder alleen wanneer deze defect is. Op iedere rookmelder zit een testknop. Hiermee kun je testen of jouw rookmelder nog functioneert.
Wanneer de batterij leeg is en het is niet mogelijk om deze zelf te vervangen, dan kan Area dit voor je doen.

Per 1 juli 2022 is het wettelijk verplicht om op iedere verdieping van de woning een rookmelder te hebben.
Zodra Area deze heeft aangebracht, worden deze rookmelders ook iedere 10 jaar vervangen. Na 10 jaar is de werking van de rookmelder niet te garanderen en dient deze te worden vervangen.