Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD)

Responsible Disclosure

Bij Area vinden we de veiligheid van onze systemen, ons netwerk en onze huurders en woningzoekenden erg belangrijk. Ondanks de grote zorg die we besteden aan beveiliging, kunnen er toch zwakke punten blijven.

Zwakke punten kun je op twee manieren ontdekken: je kunt per ongeluk iets tegenkomen tijdens het normale gebruik van een digitale omgeving, of je kunt expliciet je best doen om ze te vinden. Ons Responsible Disclosure-beleid is geen uitnodiging om actief ons bedrijfsnetwerk te scannen om zwakke punten te ontdekken. Actieve netwerkmonitoring is aanwezig waardoor de kans groot is dat je scan wordt gedetecteerd en dat dit leidt tot acties en onderzoek. Dit leidt dan weer tot onnodige kosten. Geld dat we liever besteden aan onze huurders en woningzoekenden.

Wel word je uitgenodigd om gevonden kwetsbaarheden direct bij ons te melden, zodat wij snel passende maatregelen kunnen nemen.

Wij willen graag met je samenwerken om onze huurders, woningzoekenden en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen je:

 • Je bevindingen zo spoedig mogelijk via ons Zivver platform aan ons door te geven;
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen. We onderzoeken iedere melding serieus, ook zonder bewijzen van een kwetsbaarheid;
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost;
 • Alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen;
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden;
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 3 werkdagen op je melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding;
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk;
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem;
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker;
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Met dank aan Floor Terra voor zijn voorbeeldtekst op https://responsibledisclosure.nl/.