Regionale Klachtenadviescommissie

Area hoort veel vragen en verzoeken van huurders en/of woningzoekenden. Het behandelen en oplossen daarvan is voor ons een normale zaak. Het is altijd mogelijk dat, ondanks alle regels en richtlijnen, je niet tevreden bent over de behandeling over afwerking van jouw klacht.

Als dat het geval is, kun je contact opnemen met de onafhankelijke regionale klachtenadviescommissie.

Veel gevraagd over Regionale Klachtenadviescommissie

Wat is de regionale klachtenadviescommissie?

Algemeen

Area is aangesloten bij de regionale klachtenadviescommissie, samen met corporaties uit de regio: Woonmeij, JOOST, Woonveste en Woonwijze. De regionale klachtenadviescommissie bestaat uit 6 personen. Deze personen werken niet bij een woningcorporatie. De commissie is dan ook volledig onafhankelijk in haar advisering naar de directie van Area.

Lees hier het reglement van de Klachtenadviescommissie.

Welke stappen doorloop ik als ik een melding maak bij de regionale klachtenadviescommissie?

Algemeen

Je doorloopt de volgende stappen:

  • Stap 1: Bepaal of je een melding kunt maken.

Je mag een melding maken wanneer:
- Je een klacht hebt over de dienstverlening van Area, (het gaat dus niet om klachten over buren of bezwaren tegen de huurverhoging)
- Je deze klacht al hebt gemeld en besproken met ons en je bent niet tevreden over de afhandeling van de klacht.

  • Stap 2: Maak een schriftelijke melding bij de commissie. 

Je stuurt een brief naar:
Secretariaat klachtenadviescommissie
Postbus 127, 5150 AC Drunen

LET OP: De Klachtenadviescommissie neemt contact op met Area met het verzoek jouw gegevens rondom de klacht te delen zodat zij een beeld krijgen van het verloop van de klacht en de achtergrondinformatie. Indien je de commissie aanschrijft, geef je daarmee toestemming aan Area om de desbetreffende gegevens uit te wisselen. 

Je ontvangt binnen twee weken een reactie. 

  • Stap 3: Eventueel aansluiten bij hoorzitting.

De Klachtenadviescommissie kan besluiten om je klacht tijdens een hoorzitting te behandelen. De Klachtenadviescommissie luistert dan naar jouw verhaal, maar ook naar dat van Area. Ze geeft vervolgens een advies aan Area.

  • Stap 4: Area ontvangt het advies van de klachtenadviescommisie over verdere afhandeling.
  • Stap 5: Area geeft een reactie aan alle betrokkenen.

Wij laten, binnen 3 maanden na ontvangst van het advies, aan jou en de commissie weten wat we besluiten en onze uitspraak is. We mogen daarbij afwijken van het advies van de klachtenadviescommissie. Natuurlijk leggen we dan wel uit waarom daarvoor gekozen is. 

  • Stap 6: Niet tevreden.

Ben je het vervolgens niet eens met de uitspraak? Dan kun je naar de rechter stappen met je klacht en een juridische procedure starten.