Area is goed op weg

Elke vier jaar beoordeelt een onafhankelijke, externe commissie hoe wij als woningcorporatie ons werk doen: de maatschappelijke visitatie. Het is voor ons een belangrijk instrument, waar we veel van leren.
De visitatiecommissie van Ecorys onderzocht de resultaten van ons werk van de periode 2015 tot en met 2018.

De visitatiecommissie ziet in Area een sociale woningcorporatie, die aandacht heeft voor huurders en zich bevlogen inzet voor het belang van de huurders. Vanuit verschillende belanghebbenden, wordt deze kracht van Area onderschreven.

Bijna alle belanghebbenden zijn lovend over de prestaties van Area en Ecorys gaf ons een gemiddeld cijfer van 7,6. Een cijfer waar we bijzonder trots op zijn. Tegelijk gaan we aan de slag met de adviezen die we kregen.
Bestuurder Jan van Vucht: “Niet alleen de mooie cijfers, maar vooral ook de her- en erkenning van de ingezette koers sterkt ons om vol energie op de ingeslagen weg door te gaan.”
Zo willen we graag zo snel mogelijk met verschillende belanghebbenden het gesprek aangaan over de toekomstige opgaven en eenieders verantwoordelijkheden en verwachtingen daarbij.

We danken iedereen hartelijk voor de medewerking aan dit rapport.

De uitkomsten zijn op hoofdlijnen weergegeven in de infographic ‘Area is goed op weg’. Wil je meer lezen? Dan kun je hier ook het hele rapport lezen.