Handhavingsactie in wijk De Bogerd

Gemeente Uden en politie hielden vrijdag 23 oktober een zogenaamde ‘integrale handhavingsactie’ in de wijk De Bogerd. Ook woningcorporatie Area was bij de actie betrokken. De actie was onder andere gericht op het aanpakken van het illegaal inzamelen van afval, met name oud ijzer. Tijdens de handhavingsactie zijn op diverse locaties onrechtmatigheden aangetroffen. Daarnaast zijn er 38 voertuigcontroles uitgevoerd waarbij verschillende overtredingen zijn geconstateerd.

Controle op vergunning inzamelen goederen
Doel van de integrale handhavingsactie is het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk De Bogerd.
De actie richtte zich onder andere op het optreden tegen het illegaal inzamelen van afval. Voor het inzamelen van afval zoals oud ijzer, papier, textiel en kerstbomen is een vergunning nodig van de gemeente. Ook het aanbieden van afval zoals oud ijzer aan inzamelaars zonder vergunning is strafbaar.

Resultaten
Er zijn op verschillende plekken bedrijfsmatige vormen van oud ijzer inzamelingen aangetroffen, zonder dat daartoe een vergunning is verleend. Op één locatie zijn ook wapens en munitie aangetroffen en is een hoeveelheid contant geld in beslag genomen. Naar aanleiding van een vondst is een loods in Odiliapeel doorzocht. Hier zijn naast een grote hoeveelheid oud ijzer ook benodigdheden aangetroffen voor een hennepkwekerij. Tijdens de actiedag zijn 38 voertuigcontroles uitgevoerd
waarbij verschillende overtredingen zijn geconstateerd.

Leefbare wijken
Bij integrale controles en handhavingsacties wordt er nauw samengewerkt tussen politie, gemeente en woningcorporatie Area. Gezamenlijk kunnen we zo verloedering en overlast in de wijk door illegale activiteiten tegengaan. In de toekomst zullen er meer controles en integrale handhavingsacties in de gemeente plaatsvinden.

Werk mee en meld!
We roepen inwoners op om zelf ook mee te werken aan een veilige en leefbare woonomgeving en verdachte of overlastgevende situaties te melden bij de gemeente, politie of Area.

  • Meldingen van woon- en leefomgeving, ondermijnende criminaliteit en milieuklachten kunnen bij de gemeente gemeld worden via de website www.uden.nl of telefonisch via 0413 - 28 19 11.
  • Wanneer huizen en omgeving van Area niet juist worden gebruikt en dit overlast veroorzaakt of wanneer huurders van Area overlast veroorzaken, kan dit gemeld worden bij Area via de website www.areawonen.nl of telefonisch via 0413 - 388044.
  • Buurtbemiddeling kan ingeschakeld worden via telefoonnummer 088 - 3742525 (ONS Welzijn) of via e-mail: info@buurtbemiddelinguden.nl.
  • Voor aangifte of melding van criminaliteit kan er uiteraard contact opgenomen worden met de politie: 0900 - 8844, bij spoed 112.
  • Anoniem melding maken van verdachte zaken en/of criminaliteit kan via Meld Misdaad Anoniem: www.meldmisdaadanoniem.nl of 0800 - 7000.