Koersplan

De wereld verandert snel. Er gebeurt veel waarvan we als woningcorporatie direct de gevolgen ervaren. Denk daarbij aan het opwarmen van de aarde, de nieuwe woningwet, de krapte op de woningmarkt en de veranderde vragen vanuit onze doelgroepen. Om goed op deze ontwikkelingen in te blijven spelen, stelden we een koersplan op. Dit plan geeft de richting aan waar wij als Area naartoe willen samen met onze bewoners, de gemeenten en andere bondgenoten en zo: samen wonen laten leven.

Wij werken samen aan betaalbaar en duurzaam wonen voor mensen die ons écht nodig hebben. Dit zijn de huishoudens met een laag inkomen en in het bijzonder de mensen aan de onderkant van de samenleving. Dat is het uitgangspunt van alles wat we doen. Zo is het verduurzamen van onze woningen een zware taak: met de overheid is afgesproken dat alle huizen van de woningcorporaties in Nederland in 2050 van het gas af zijn. Een ambitieus plan waar wij achterstaan, maar waarbij we ook onze zorgen hebben over de betaalbaarheid hiervan. Omdat we op de eerste plaats betaalbare huurhuizen willen aanbieden voor onze (toekomstige) bewoners.

 

 

Duurzaam en betaalbaar wonen
We verwachten dat het aantal mensen die ons echt nodig hebben de komende jaren groeit. Dit komt onder meer omdat kwetsbare mensen die voorheen in (zorg)instellingen woonden, in onze woningen gaan wonen. Om voldoende aanbod te hebben, breiden we de komende jaren met zo’n 1000 nieuwbouwwoningen uit: 300 in Veghel en 700 in Uden.

Levendige wijken
Goed wonen betekent voor Area dat je woont in een gezond, comfortabel en betaalbaar huis. Een plek waar je jezelf kunt zijn en thuis voelt. In een veilige, aantrekkelijke en levendige wijk waar je prettig samen woont met je buren. Daarom zie je onze wijkteams steeds meer in onze buurten en wijken. Door naar bewoners te luisteren, leren we ze nog beter kennen en begrijpen we beter wat er speelt. Samen met onze bewoners en partners zoeken we naar manieren om de leefbaarheid in onze wijken goed of nog beter te maken. Ons doel is dat over vijf jaar onze wijken veiliger, sfeervoller en duurzamer zijn.

Wonen in het groen
Daarnaast willen we groenere wijken en buurten. Dit is niet alleen goed voor het milieu, wonen in het groen is ook beter voor jouw gezondheid. Je voelt je gezonder vitaler en gelukkiger met groen om je heen. Bovendien ziet het er ook nog eens vriendelijker uit; het oog wil ook wat. Het vergroenen van onze wijken is iets wat ons allemaal aangaat. Zo stimuleren we bewoners om meer groen in hun tuin te planten en voeren samen met de gemeenten pilots uit met groene daken en groene gevels. Onze koers is dat over vijf jaar onze wijken en buurten een stuk groener zijn dan nu.

Circulair ondernemen
Willen we bij de tijd blijven, dan moeten we ook onze manier van werken onder de loep nemen. Wij kozen voor ‘circulair ondernemen’. We zijn ons namelijk bewust dat moeder aarde niet een bodemloze put is, die ons voor altijd van grondstoffen kan blijven voorzien. 

Bewust beter samenwerken
Onze plannen zijn ambitieus. We hebben ze doorberekend en ze zijn financieel haalbaar. We kunnen het alleen niet in ons eentje. Om dit alles te realiseren hebben we onze bewoners, gemeenten en andere bondgenoten nodig: samen kom je verder. We willen bewuster en beter samenwerken. Bovendien mag je ons altijd aanspreken op onze verantwoordelijkheden. Dat doen we ook bij de ander. Ons doel is om het op alle fronten (nog) beter te doen voor onze bewoners. Kortom: om samen wonen te laten leven, is er werk aan de winkel. Nu en in de toekomst.