Contact
Vragen? Laat het ons weten

Koersplan

In ons koersplan Vooruit naar de bedoeling zetten we de koers van Area voor de komende jaren uit. Die wordt mede bepaald door de verhuurdersheffing, de beperkingen in taken door de overheid en de structurele veranderingen op het terrein van welzijn en zorg. Daaronder ligt onze vaste overtuiging dat er sprake is van een structurele verandering in de samenleving én de economie, die het nodig maakt naar onconventionele oplossingen te kijken. Als corporatie bevinden we onszelf op het kruispunt van meerdere ontwikkelingen. Daarom zal onze manier van werken fundamenteel veranderen. Vanuit deze overtuiging kijken we naar de nieuwe uitdagingen. Het koersplan kent de volgende speerpunten:

  • Aandacht voor doelgroepen
  • Een levendige samenleving
  • Een duurzame woningvoorraad
  • Verbinden met bewoners en belanghouders
  • Continuïteit binnen een nieuw verdienmodel
  • Een aansprekende organisatie


We bewegen vooruit naar onze oorspronkelijke bedoeling. We richten ons helemaal op onze échte doelgroep en doen dat op een manier die past bij deze tijd. Dit is de denkrichting van de overheid, maar het is ook onze eigen overtuiging. Als er minder middelen zijn, moeten we gerichter inzetten. We zien er een grote uitdaging in om in deze richting échte keuzes te maken. We doen dat met een moderne en zelfbewuste blik. Daarom is het ook vooruit naar de bedoeling – en niet terug.