Koersplan

“Onze samenleving verandert snel, en dat vraagt om nieuwe oplossingen. De combinatie van woningnood, de klimaatcrisis en een groeiende ongelijkheid vraagt steeds meer van ons. Maar we staan er niet alleen voor. Samen bouwen we aan een betere toekomst.

We richten ons op drie uitdagingen:
Samenwerken aan woongeluk, betaalbaar wonen en duurzaam leven.

In 2025 waarderen bewoners ons werk met een 8. Door korte lijnen, een informele sfeer, lef, snelle besluitvorming en een effectieve bedrijfsvoering houden we tijd, aandacht en geld over voor mensen die ons nodig hebben. Voor jou dus. Naast initiatieven die we zelf nemen, staan we open voor ideeën die jij met je buren of buurt organiseert.

Leefbaarheid:
Onze wijken zijn schoon, veilig en toegankelijk, met ruimte om elkaar te ontmoeten. Levendige wijken, waar je je veilig voelt, dragen bij aan woongeluk. Onze wijkteams zijn het vaste aanspreekpunt voor jou. Door persoonlijk contact kennen en versterken we de sociale structuur in de wijken en zorgen we voor meer bewustwording voor het samenleven met veel verschillende buren.

Betaalbaar wonen:
De noodzaak neemt toe om snel meer passende sociale huurwoningen te bouwen. Samen met onze partners moeten we versneld op zoek naar passende locaties. We zijn er voor je als je een lager inkomen hebt. Daarbij gaat het om ouderen, maar – vooral op korte termijn – ook om jongeren, starters en jonge gezinnen. Om die sneller aan een woning te helpen, bouwen we extra woningen. We hebben ook aandacht voor je, als je een middeninkomen hebt en niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. We bouwen middeldure huurwoningen en waar nodig ook ‘goedkope koopwoningen’. Ons huurbeleid is gericht op het behouden van betaalbare huren en huurstijgingen volgen de gemiddelde loonstijging.

Beschikbaarheid:
In 2030 staan er ruim 600 nieuwe woningen in Maashorst en ruim 600 nieuwe woningen in Meierijstad. In 2025 is de kans voor verschillende doelgroepen om een woning te krijgen meer in evenwicht.

Wonen en zorg:
In 2030 zullen er woningen met zorgvoorzieningen beschikbaar zijn voor iedereen die ze nodig heeft. De nadruk ligt op gemengde complexen waar jong en oud elkaar ontmoeten en helpen. Hier wonen groepen met verschillende levensfases en behoeften samen.

Duurzaam leven:
In 2045 zullen al onze woningen energieneutraal zijn. We zetten ons in om bij onderhoud en renovaties 30% hergebruikte materialen toe te passen en minimaal 30% biobased materialen in de nieuwbouw te gebruiken.

Kwaliteit: 
Onze duurzaamheidsambitie zorgt voor een hogere kwaliteit van onze woningen in 2030.

Samen bouwen we aan een betere toekomst.