Compensatieregeling energie

De overheid heeft verschillende compensatieregelingen opgesteld met betrekking tot de energielasten. Een nieuwe compensatieregeling is die voor woningen waarvan de energiekosten via de verhuurder (Area) worden betaald. Dit is het geval voor een (klein) deel van huurders van Area. 

Area heeft een voordelig contract met energieleverancier 
Voor deze specifieke groep huurders komt de energierekening automatisch bij Area terecht en deze wordt ook door Area betaald. Area verwacht echter dat deze nieuwe regeling niet voor hen van toepassing is, omdat Area tot eind 2023 een voordelig contract heeft met een energieleverancier. Onze tarieven liggen namelijk onder het niveau van het prijsplafond. 

Energiecompensatie 2022 
Het kabinet onderzoekt of de energiecompensatie van € 380,- ook in 2023 uitgekeerd kan worden. In 2022 is al aan huurders met een eigen energie-aansluiting dit bedrag in twee termijnen met hun energienota verrekend.  

Er is dus nog geen duidelijke, definitieve informatie. Toch vinden wij het belangrijk om u op de hoogte te brengen over de stand van zaken. Zodra de regelingen definitief zijn volgt er meer informatie vanuit Area.