Huurprijsaanpassing 1 juli 2023

HuuraanpassingDit jaar verhoogt Area de huren met 2,5 %. Maar niet voor iedereen.
Een grote groep huurders krijgt een huurverlaging en huurders met een middenhoog of hoog inkomen krijgen een hogere huurprijsaanpassing. Deze huurprijsaanpassingen gaan in per 1 juli van dit jaar. Huurders worden in april en mei geïnformeerd.

Voor nu en de toekomst
Huuropbrengsten zijn voor Area de belangrijkste bron van inkomsten. Ze doet er alles aan om dat geld zo goed mogelijk in te zetten. Hoeveel geld is er nodig om woningen te bouwen en te verduurzamen, maar ook om de dienstverlening te verbeteren maakt Area inzichtelijk in een begroting. Dat doet ze jaarlijks, maar ook voor de langere termijn. Zo zorgt Area ervoor dat ze een gezonde organisatie is, zodat zoveel mogelijk huurders een goede woning hebben met betaalbare woonlasten én dat we als organisatie niet in de problemen komen als het tegen zit.

Afschaffing verhuurdersheffing
De jaarlijkse verhuurdersheffing is dit jaar door de overheid gelukkig afgeschaft. Dat geld zet Area natuurlijk in voor het bouwen en het verduurzamen van woningen. Maar door de hoge kosten voor bouwmaterialen, beheer en onderhoud kan dat nu minder dan Area graag had gezien.

Hulp bij financiële problemen
Het is niet altijd makkelijk om rond te komen. Huurders die het zwaar hebben of krijgen, helpen wij graag. Hiervoor werken we ook intensief samen met de gemeenten Maashorst en Meierijstad.