LeefGoed Veghel Zomertour

Binnenkort wordt het huidige ontmoetingscentrum in het klooster van de Zusters Franciscanessen hét nieuwe ontmoetingscentrum LeefGoed Veghel. Een plek waar ondersteunen, verbinden en ontmoeten samenkomen voor alle inwoners van Veghel. LeefGoed Veghel wil aansluiten bij bestaande initiatieven en faciliteren bij nieuwe. Met de LeefGoed Veghel Zomertour willen we inwoners vragen over mogelijk nieuwe ideeën, ophalen waar behoefte aan is en wat inwoners misschien zelf willen doen.

Waar en wanneer LeefGoed Veghel Zomertour?
• Donderdag 5 augustus staat de Zomertour in de nieuwe wijk op het voormalig ziekenhuisterrein, parkeerplaats aan het Middegaalspad;
• Donderdag 12 augustus worden de bewoners van de seniorencomplexen rondom het Kloosterkwartier bezocht;
• Donderdag 19 augustus staat de Zomertour op de Markt;
• Donderdag 2 september op de markt aan de Meijerijstraat.
Kom ook gezellig een kopje koffie of thee drinken. Dat kan deze dagen tussen 10.00 en 12.30 uur.

Kloosterkwartier
Het kloosterterrein en het voormalig Bernhoven ziekenhuisterrein in Veghel noemen we ‘het Kloosterkwartier’. Hier voel je de indrukwekkende geschiedenis van de Zusters Franciscanessen die al 175 jaar leven en wonen in het klooster en nu het klooster en de tuin weer terug aan de gemeenschap geven. Zij hebben daarbij de wens uitgesproken de waarden van het klooster te willen behouden.

LeefGoed Veghel wordt hét maatschappelijk hart van Veghel
Elf organisaties hebben de krachten gebundeld en zetten samen het gedachtengoed van de Zusters Franciscanessen voort in ‘LeefGoed Veghel’. Samen zorgen zij ervoor dat het Kloosterkwartier wordt omgevormd tot hét ‘maatschappelijk hart van Veghel’, een plek waar wonen, werken, leren, (be)leven, ontmoeten, ondersteunen en verbinden samenkomen. Waar nadrukkelijk de verbinding met de omgeving wordt gemaakt.

Ontmoetingscentrum
Binnenkort wordt in een van de kloostervertrekken van de Zusters Franciscanessen het nieuwe ontmoetingscentrum geopend. Dit centrum wordt de centrale ingang naar én de huiskamer voor de wijk het Kloosterkwartier. Maar ook alle inwoners uit Veghel zijn van harte welkom en kunnen zonder afspraak binnenlopen voor een praatje, een kopje koffie of wat te eten. Er worden diverse wijkactiviteiten aangeboden en ook werkplekken gecreëerd voor zzp’ers en professionals werkzaam in Veghel. Jong en oud bieden we kansen om (weer) mee te doen in de maatschappij via onze leerwerk- en stageplekken.

De organisaties van LeefGoed Veghel
Elf organisaties vanuit wonen, zorg, welzijn, leren én de gemeente werken samen om van het Kloosterkwartier hét maatschappelijk hart van Veghel te maken.
IBN, De Leijgraaf, Labyrint Zorg & Werk, Unik, ONS Welzijn, BrabantZorg, Brabant Wonen, Area, Zenzo, GGZ Oost Brabant en de gemeente Meierijstad zetten het gedachtengoed van de Zusters Franciscanessen voort in ‘LeefGoed Veghel’.

Logo's partners LeefGoed Veghel

Meer informatie over Leefgoed Veghel
• www.leefgoedveghel.nl
• www.Kloosterkwartierveghel.nl