Ons jaarverslag 2021 staat online

In 2021 zijn er mooie woonresultaten geboekt door het toevoegen van 87 nieuwe woningen. Het aantal woningen dat gerenoveerd en verduurzaamd is (met de GO+ trein) komt uit op 285.
Ook op het gebied van leefbaarheid maken we mooie stappen. Met onze partners hebben we steeds meer projecten gezamenlijk opgepakt. En dat terwijl we nog midden in een coronapandemie zaten.

We zijn trots op de positieve ontwikkelingen van onze organisatie en op de mensen die hard hebben gewerkt om dit te realiseren.

Gelukkig vielen de economische gevolgen van de pandemie mee en kwamen de meeste huurders niet in financiële problemen. Maar de volgende crisis dient zich alweer aan als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. We zetten vol in op de verduurzaming van onze woningen zodat de woonlasten verminderen.

Jaarverslag 2021