Vooraankondiging challenge So you think you can BUILD

LogoWoningcorporaties in Nederland staan voor een grote opgave om versneld 150.000 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Een groot deel van de behoefte bestaat uit kleine woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens.

Tien woningcorporaties in Brabant, Limburg en Twente willen een innovatiedoorbraak realiseren voor het betaalbaar maken van nieuwbouwwoningen. Met name de huidige kosten van kleine grondgebonden en gestapelde nieuwbouwwoningen voor één- en tweepersoonshuishoudens veroorzaken grote tekorten in de exploitatiebegroting bij woningcorporaties. Hierdoor kunnen deze corporaties maar in beperkte mate voorzien in de grote behoefte voor dit type woningen.

Wonen Zuid, Area, Domijn, Tiwos, Zayaz, Maasvallei, Antares, ZOwonen, Wonen Limburg en Alwel willen ca. 4000 nieuwe woningen realiseren. Voor het verlagen van de kosten en versnellen van de bouw van deze woningen, is een andere aanpak nodig gestoeld op conceptueel bouwen. Met de challenge So you think you can BUILD daagt ESTI namens deze woningcorporaties, het NCB en Aedes de markt uit om betaalbare sociale huurwoningen in Nederland niet alleen mogelijk maken maar ook te versnellen.

Op 26 januari 2021 gaat deze challenge live en kunnen partijen hun oplossing inzenden. Meer informatie is te vinden op: www.soyouthinkyoucanbuild.com.

Olga Görts-van de Pas, directeur NCB: “We hopen met deze challenge alle ketenpartners te motiveren om unieke samenwerkingen dieper in de waardeketen op te tuigen, om zo tot vernieuwende oplossingen te komen.” Alle oplossingen zullen door een jury worden beoordeeld en de uiteindelijke winnaars worden uitgenodigd om op een tweetal pilot locaties de woningen te realiseren.

Voor meer informatie over de challenge So you think you can BUILD kunt u contact opnemen met Rick Wielens van ESTI via challenge@esti.site of 06-81756323.