Area, KBO en gemeente Uden onderzoeken mogelijkheid bouw seniorenwoningen Volkel

Woningcorporatie Area en gemeente Uden gaan samen onderzoeken of er seniorenwoningen kunnen komen op de locatie van het dierenparkje in Volkel (naast verzorgingshuis Sint Antonius). Dat onderzoek start met een uitgebreide gespreksronde met alle belanghebbenden, zoals aanwonenden.
Van Lankvelt: “Zoals beloofd, onderzoeken we allerlei mogelijkheden voor meer woningen voor Volkelaren, zowel voor jongeren, gezinnen als ouderen. In dit geval gaat het om een initiatief van de KBO in Volkel, vertegenwoordigd door Marius Wijdeven. Hun voorstel is om op de locatie van het dierenparkje seniorenwoningen te ontwikkelen. Een eerste verkenning van dit idee geeft voldoende basis om daar vervolg aan te geven.” De gemeente sloot daarom een zogenaamde intentieovereenkomst met Area om samen de komende maanden de mogelijkheden in kaart te brengen. “Area heeft daarvoor de juiste kennis en contacten”, aldus Van Lankvelt. “Ook voor mogelijke alternatieve locaties voor het dierenparkje en de duivenvereniging, al dan niet tijdelijk. Bovendien borgen we zo, als het inderdaad komt tot bouw, dat het woningen worden voor het sociale huursegment.”

Nieuwe plek
De KBO, afdeling Volkel, is blij dat de gemeente en Area bereid zijn om de haalbaarheid van hun idee nader te onderzoeken. Marius Wijdeven: “Het kan mij niet snel genoeg gaan. Volkel wacht al zó lang en de senior waarvoor dit soort woningen zijn bedoeld, is er niet meer over twintig jaar! Maar natuurlijk willen wij ook het dierenparkje graag behouden voor Volkel. En ook voor de duivenvereniging moet een alternatieve locatie worden gezocht. Een van de eerste stappen van het onderzoek is dan ook dat we gaan kijken of het dierenparkje in iets afgeslankte vorm kan worden verplaatst naar de achtertuin van de Capellerhof. Wij helpen in elk geval graag mee om alle mogelijkheden te verkennen.”

Een plan ontwikkel je niet alleen
Area, KBO en de gemeente starten op korte termijn met een omgevingsdialoog (= gesprekken met direct betrokkenen). “We gaan graag in gesprek met direct omwonenden, toekomstige bewoners en andere belanghebbenden om input op te halen”, aldus Jan van Vucht, directeur van Area. “Het is bij dit soort projecten namelijk heel belangrijk om lokale kennis mee te wegen. Op die manier komen we uiteindelijk tot een beter plan én krijgen we een beeld van het draagvlak voor het plan. Pas als we alle aspecten hebben bestudeerd, kunnen we een goede afweging maken.”