40 sociale huurwoningen voor de Bogerd

Het college van B en W van de gemeente Uden heeft vandaag groen licht gegeven voor het ontwerpbestemmingsplan De Bogerd in Uden. Area wil daar 40 (levensloopbestendige) woningen bouwen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 1 december tot en met 11 januari ter inzage.

Het plan voorziet in de bouw van woningen voor startende gezinnen, alleenstaanden, kleine huishoudens en senioren. Die woningen worden gebouwd in het deel in de Bogerd tussen de Verduijnstraat, Bosschebaan, Ringbaan-Noord en Peperstraat. Naar het zich nu laat aanzien start de bouw in augustus 2022 en worden de woningen opgeleverd in het najaar van 2023.

Sociale woningbouw
De woningen worden gebouwd aan de rand van het parkje aan de Bosschebaan, waar voorheen 22 sociale huurwoningen stonden. Ze worden gebouwd in twee bouwblokken, met daartussen een groene verblijfszone. Deze centrale groene zone verbindt het park aan westkant met de Verduijnstraat aan oostkant. Er komen verschillende types woningen: gezinswoningen met drie woonlagen (18), woningen voor kleine huishoudens met twee woonlagen (10), levensloopbestendige hoekwoningen van twee woonlagen (5) en levensloopbestendige tussenwoningen van twee woonlagen (7). Binnen iedere huurprijscategorie zijn er dus woningen opgenomen in dit project. De woningen zijn bovendien zo ontworpen dat ze voor diverse doelgroepen geschikt zijn.

Toekomstbestendig
“Met de nieuwe woningen wordt een toekomstbestendige wijk gerealiseerd”, zegt wethouder Franko van Lankvelt. “Het is een bijzonder plan met veel aandacht voor alle duurzaamheidsaspecten, zoals de natuur, het hemelwater, de biobased bouwmaterialen en het energieverbruik”. De wethouder is blij met het plan. “Er is veel behoefte aan dit type woningen. Zeker voor oudere bewoners die willen doorstromen is het fijn dat deze woningen binnen de bestaande woonwijk worden gebouwd.”

Plannen ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 1 december gedurende zes weken ter inzage op www.uden.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Belanghebbenden kunnen gedurende die periode een zienswijze indienen bij de gemeente Uden.