Meierijstad presenteert visie op Aardgasvrij

Gemeente Meierijstad streeft ernaar dat de gemeente uiterlijk in 2050 aardgasvrij is. Dat staat in de Transitievisie Warmte. Het college schetst daarin hoe ze het afgelopen jaar onderzoek heeft gedaan naar alle wijken, technische (on)mogelijkheden en het draagvlak onder bewoners. Het voorstel is om volgend jaar in de startwijken Bunders (Laren en Donken), Oranjewijk/Dorsveld wijkuitvoeringsplannen te maken.

Wijkuitvoeringsplannen
In de Veghelse wijken Bunders (Laren en Donken), Oranjewijk/Dorsveld ziet de gemeente op dit moment voldoende aanknopingspunten om een aardgasvrije wijk verder te onderzoeken. Volgende fase is pér wijk samen met bewoners, wijkraad, en partners als woningcorporatie en waterschap een wijkuitvoeringsplan maken. Uitgangspunt is maatwerk voor elke wijk. Zo’n traject is heel intensief en kostbaar. Gemeente stelt als voorwaarde dat het rijk voldoende geld beschikbaar stelt voor de wijkuitvoeringsplannen. Wethouder Harry van Rooijen: “Daar zijn we helder in: ‘geen geld, geen taak’.”

Andere wijken
Alle andere wijken in Meierijstad komen pas later aan de beurt; volgorde en jaar zijn nu nog niet bekend. Maar het betekent niet dat inwoners niets rest dan afwachten. Van Rooijen: “We zitten midden in een internationale aardgascrisis, het illustreert heel goed hoe afhankelijk bewoners en bedrijven nu nog zijn van deze fossiele brandstof en van toeleverende landen. Nóg een reden om vaart te houden in opwek van duurzame energieopwek én in verduurzaming van woningen. Hoge prijzen zetten bewoners aan het denken hoe ze hun gasverbruik kunnen verminderen. dat is logisch en een stap die we toejuichen. Investeren in energiebesparing loont altijd.” Voor deskundig en onafhankelijk advies over woningverduurzaming kunnen inwoners terecht bij het energieloket van Brabant Woont Slim: www.brabantwoontslim.nl

Raad aan zet
In december 2021 neemt de raad een definitief besluit over de visie én over de startwijk. Pas ná de wijkuitvoeringsplannen wordt de balans opgemaakt per startwijk: zijn er écht reële mogelijkheden, wat betekent dat voor elke woning, de kosten en financiering. “Maar bovenal; willen de bewoners de volgende stap zetten, de stap naar daadwerkelijke uitvoering? De raad neemt daar een apart besluit over.