Area verkoopt gebouw aan de Bronkhorstsingel aan gemeente Uden

Overdracht pand Area aan Vrijebasisschool De ZevensterGemeente Uden heeft overeenstemming bereikt met Area over de aankoop van een leegstaand deel in het gebouw aan de Bronkhorstsingel in Uden. Met deze aankoop wordt het voor vrijebasisschool De Zevenster, die in ditzelfde gebouw is gehuisvest, mogelijk om uit te breiden. De overdracht van het pand aan schoolbestuur Pallas vond vrijdag 29 oktober jongstleden plaats door de symbolische overhandiging van een sleutel.

Vrijebasisschool De Zevenster kan uitbreiden op huidige locatie
Vrijebasisschool De Zevenster is op dit moment gehuisvest aan de Bronkhorstsingel 11. Door de structurele stijging van het aantal leerlingen in de afgelopen jaren heeft schoolbestuur Pallas een aanvraag ingediend bij de gemeente om de school uit te breiden. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd en geld beschikbaar gesteld voor permanente uitbreiding van de school.

Bekostiging vanuit beschikbare middelen onderwijshuisvesting
Sinds 2019 voeren gemeente, schoolbestuur Pallas en Area gesprekken over een passende huisvestingsoplossing. Een deel van het gebouw was nog in eigendom van Area. Gemeente Uden heeft dit deel nu van Area gekocht en overgedragen aan schoolbestuur Pallas op basis van wet- en regelgeving voor onderwijshuisvesting. Met de aankoop is een bedrag gemoeid van € 1.095.000.

Wethouder Gijs van Heeswijk: “Op deze manier maken we optimaal gebruik van bestaande gebouwen in onze gemeente. Er hoeft geen nieuwbouw plaats te vinden en de school hoeft ook niet te verhuizen. Een duurzame oplossing waar alle partijen erg blij mee zijn.”

Wanda Kasbergen bestuurder Pallas: “Wij zijn natuurlijk enorm blij dat we op onze locatie kunnen uitbreiden. Het geeft ons de gelegenheid om samen met Istia, die voorziet in de kinderopvang, een mooie doorgaande leerlijn van het vrijeschoolonderwijs in Uden te versterken voor kinderen van 0 tot 12 jaar”.

Jan van Vucht, directeur-bestuurder Area: “Area richt zich vooral op woningen in Uden, Veghel en de dorpen daaromheen. De verkoop van dit vastgoed geeft ons ruimte om weer meer te investeren in betaalbare huurwoningen.”