Area zet volgende belangrijke stap met circulariteit

Area zet een volgende belangrijke stap in haar bijdrage aan duurzaamheid. Naast het CO2 besparingsbeleid op energie, door onder andere het in grote getale leggen van zonnepanelen en verduurzamen van verwarmingsinstallaties, gaat Area ook circulair ondernemen. Binnen de nieuwbouw- en renovatieprojecten streeft Area naar zoveel mogelijk hergebruik van materialen en toepassen van biobased materialen. In het regulier onderhoud worden defecte materialen zoveel mogelijk hersteld in plaats van vervangen.
Door doelen te stellen en hierop te sturen wil Area dat in 2035 de circulariteit van haar woningbezit met 15% is verbeterd.

Circulair ondernemen
Door circulair te ondernemen zet Area flinke stappen richting de opgave van het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’. Om deze doelen te kunnen behalen hebben zij vooral een hoge ambitie in de nieuwbouwopgave. Daar kunnen in één keer meer circulaire keuzes gemaakt worden waardoor de impact groot is. Hier willen zij al snel komen tot projecten met een hoge BCI (Building Circularity Index) en biobased oplossingen. Ook bij groot onderhoud en verduurzaming zet Area mooie stappen. Ketenpartners zijn al nauw betrokken en zijn of worden deelgenoot om te komen tot de oplossingen. Area werkt ook al circulair in het regulier onderhoud. Waar zij vroeger direct zaken gingen vervangen, wordt er nu eerst gekeken of het gerepareerd kan worden. En als het dan toch moet worden vervangen, waarom moet het dan nieuw zijn?

Building Circularity Index
Meten doet Area met de Building Circularity Index (BCI), een beproefd instrument om de circulariteit van een gebouw te bepalen. Naast de verantwoorde keuze zegt de BCI iets over de toekomstwaarde en de losmaakbaarheid van materialen. In 2023 gaat Area de BCI van de bestaande woningen in kaart brengen. Elk project moet vervolgens een substantiële verbetering opleveren ten opzichte van de woningen nu. Area legt hiermee zichzelf strengere eisen op dan de overheid voorschrijft. Samen met haar partners de goede dingen doen en werken aan de verbetering van de circulariteit van de woningen met 15% in 2035.

Biobased bouwen de nieuwe norm
De overtuiging van Area is dat biobased bouwen, met hout en andere natuurlijke materialen, de nieuwe norm wordt. Natuurlijke materialen zijn beter voor de CO2-opslag en het binnenklimaat van een woning. De overstap naar deze materialen draagt bij aan een nieuw, duurzaam verdienmodel voor boeren en producenten. Hiermee gaan zij dan ook aan tafel. Als Area toch materialen moet toevoegen kiezen zij voor gezonde en eerlijke materialen, waarvan zij weten waar ze vandaan komen en waar ze na afloop naar toe gaan. Dit wordt vastgelegd in een materialenpaspoort welke bij de woning hoort. Dit betekent een focus op de lange termijn en het verbannen van vervuilende, vaak chemische, materialen.

Door op deze manier de woningen te bouwen en te onderhouden houden we het niet alleen betaalbaar, maar zorgen we vooral voor goede en fijne woningen waar het fijn wonen is, voor nu en voor later.