Cooll test met proefopstelling in woning van Area

De firma Cooll, één van de winnaars van de Warmtewissel start met testen van een gasgestookte warmtepomp. Hun alternatief voor de gasgestookte cv-ketel wordt in een lege woning van Area in Uden getest.

De Warmtewissel
Vanuit Lente, een samenwerking tussen acht Brabantse corporaties startten we eind 2019 de WarmteWissel: een prijsvraag waarin we marktpartijen opriepen om met hét alternatief voor de gasgestookte cv-ketel te komen.

Energiezuinige verwarmingsoplossing
Cooll was een van de vijf finalisten bij de Warmtewissel die vorig jaar uitblonken in innovatieve kracht. Zij ontwikkelde een gasgestookte warmtepomp waarmee 30 tot 50% gas en bijbehorende CO2 uitstoot bespaard wordt. Cooll gaat haar installatie een maand lang testen in een leegstaande woning. De resultaten worden gemonitord en kunnen ook op afstand uitgelezen worden. De testinstallatie werd op 3 februari geplaatst en volgens planning op 8 maart weer verwijderd.

Meer informatie
Meer informatie over De WarmteWissel vind je op www.warmtewissel.nl.
Meer informatie over Cooll en hun installatie vind je op hun website www.cooll.eu.

“Lente is een samenwerking tussen 8 Brabantse woningcorporaties (Alwel, Area, BrabantWonen, Casade, Stadlander, Tiwos, WonenBreburg, Zayaz). Samen hebben we meer dan 100.000 woningen, waar mensen betaalbaar wonen. Lente werkt samen, daagt uit en verbindt vanuit een maatschappelijke opgave. Lente heeft als doel om samen te leren, te delen en waar mogelijk projecten samen op te pakken en elkaar uitdagen om inspirerende antwoorden te vinden op vragen die de samenleving ons stelt.”