Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Per 1 januari 2021 is de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. Met deze wijziging krijgen gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars.

Deze wijziging betekent voor ons als woningcorporatie dat wij verplicht zijn om gegevens van huurders met problematische huurachterstand te delen met de afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente. Dat deden we al, maar alleen met toestemming van de huurder zelf. Vanaf 1 januari 2021 hebben wij deze toestemming niet meer nodig.

Gemeente krijgen hierdoor eerder mensen met schulden in beeld en kunnen zij dus ook eerder schuldhulpverlening aanbieden.