Huurverhoging per 1 juli 2022

HuurverhogingPer 1 juli verhoogt Area de huren met 2,3%. In 2021 zijn de huren niet verhoogd, maar dit jaar voeren we wel een gematigde huurverhoging door. Deze huurstijging is noodzakelijk zodat Area kan blijven investeren in het woningbestand. Het is belangrijk om ons woningaanbod uit te breiden en de bestaande woningen te verduurzamen. Zeker in deze tijd van woningnood en hoge energiekosten.

Geen huurverhoging
In overleg met de Bewonersraad is bepaald dat een aantal groepen huurders geen huurverhoging krijgt. Dat zijn:

  • Bewoners in een woningen met een energielabel D of hoger (dit geldt niet voor woningen die nog dit jaar geïsoleerd worden en daardoor dit jaar nog een beter label krijgen);
  • Huurders die een nieuw huurcontract hebben getekend vanaf 1 januari 2022;
  • Huurders die vanaf 1 januari 2022 tot 1 januari 2023 al een huurverhoging krijgen i.v.m. een renovatie;
  • Huurders die hebben gehoord dat hun woning mogelijk gesloopt wordt.

Hulp bij financiële problemen
Het is niet altijd makkelijk om rond te komen. Huurders die het zwaar hebben of krijgen vragen we contact met ons op te nemen. Wij helpen graag. Hiervoor werken we ook intensief samen met de gemeenten Maashorst en Meierijstad.