Jaarverslag 2022

De titel van ons jaarplan 'Ruimte scheppen om te genieten' getuigde van een optimistische blik op 2022. Corona was achter de rug en de verhuurderheffing werd afgeschaft; alles zou beter worden. We zouden weer gaan genieten van onze herwonnen vrijheid.
Hoe anders werd het. We zagen een asielcrisis met mensonterende taferelen. Rusland viel Oekraïne binnen en veel bewoners vluchtten ook naar Nederland. Mede als gevolg van deze oorlog explodeerden de energieprijzen en werden onze bewoners geconfronteerd met energiearmoede. De inflatie ontspoorde volledig, de boodschappen werden veel duurder en de bouwkosten gingen door het dak. De rente is flink gestegen. In plaats van het optimisme van begin 2022 gingen we van crisis naar crisis. Er zijn veel meer woningen nodig, de druk op verduurzaming is verhoogd en aan de andere kant zijn de kosten en betaalbaarheidsproblemen bij onze bewoners fors hoger, wat grenzen stelt aan o.a. de huurontwikkeling.
Gelukkig blijkt dat Area nog steeds een financieel gezonde organisatie is en dat we veel aan kunnen.

Bekijk hier ons jaarverslag