Plaatsen modulaire woningen aan Muntelaar in Veghel

plaatsen modulaire woningen Muntelaar VeghelPal naast het Koning Willem I College aan Muntelaar in Veghel verschijnen in rap tempo 24 nieuwe appartementen en studio’s voor woningcorporatie Area. Vanochtend werden de eerste zes woningen geplaatst, nagenoeg kant-en-klaar gebouwd in de woningfabriek van Barli in Uden. Op Koningsdag worden de laatste 18 woningen geplaatst en is het complex al grotendeels gereed!

Jan van Vucht, directeur-bestuurder Area: “Door het plaatsen van deze duurzame modulaire woningen kunnen we snel reageren op de grote opgave die we samen met gemeente Meierijstad hebben. Met een verkorte procedure breiden we de woningvoorraad uit en reageren we flexibel op de behoeften van woningzoekenden.”

Het complex kent verschillende soorten studio’s en appartementen, met een gebruiksoppervlakte van circa 49 tot 65 m2. Het zijn zelfstandige woningen en dus voorzien van eigen keuken en badkamer.
Deze sociale huurwoningen zijn bedoeld voor jongeren, startende leerkrachten en mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning, maar niet voor de urgentieregeling in aanmerking komen, zoals bijvoorbeeld door een scheiding of door een onhoudbare thuissituatie.

Deel twee op Koningsdag
In totaal komen 30 modules met grote vrachtwagens vanuit Uden naar Veghel. “Een aantal woningen is 5,30 meter breed. Deze moeten we met speciaal transport, ’s nachts of in het weekend, naar Veghel vervoeren. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken hebben we de tweede plaatsing op Koningsdag gepland,” zegt Barli-directeur Robert van der Doelen. Het Udense bouwbedrijf is een van de koplopers in modulaire houtbouw. “We bouwen dit jaar iets meer dan 1.000 woningen in onze hallen. Dat doen we in de regio, zoals in Veghel en Rosmalen, maar ook in de rest van het land.

Snel extra woningen realiseren
De druk op de woningmarkt is hoog. Er moet gebouwd worden, snel en veel om de benodigde extra woningen toe te voegen. Tussen de gemeente Meierijstad en Area zijn afspraken gemaakt hoe deze opgave wordt ingevuld. Naast versnelling van de nieuwbouwopgave hebben de gemeente en de woningcorporaties Area en Woonmeij de ambitie om snel 250 flexwoningen te realiseren, verspreid in de gemeente Meierijstad. Muntelaar is het tweede project van Area in Meierijstad, na de 20 woningen in De Bolst in Erp, waar flexwoningen zijn gerealiseerd.

In de verhuur
Omdat we moeten wachten op het aansluiten van riolering, water en elektra is de verwachting dat in september de woningen in gebruik genomen kunnen worden.