Werkzaamheden aan de flats in Uden gestart (1)

Woningcorporatie Area is samen met KnaapenGroep begin november gestart met het groot onderhoud aan alle 432 woningen van de flatwijk in Uden. Area heeft voor deze ingrijpende werkzaamheden gekozen omdat er in alle flats regelmatig lekkages aan de riolering van de badkamer en toiletten waren. De badkamers en toiletten zouden eigenlijk nog een aantal jaren kunnen voldoen, maar door deze vervelende lekkages is het vervangen van de totale riolering de enige mogelijkheid om dit definitief op te lossen.

Terrein flats UdenDe bewoners worden door Area en KnaapenGroep zo goed mogelijk voorbereid op de werkzaamheden. Zij moeten niet alleen weten wat er precies gebeurt, maar het is ook van groot belang dat er iedere dag in twee woningen met de werkzaamheden kan worden gestart. Als dit niet gebeurt, dan is dit direct een probleem in de planning.
De bewoners worden via kleine bijeenkomsten, een informatiefilm, huisbezoeken en nieuwsbrieven geïnformeerd.

Planning
De werkzaamheden duren in totaal 10 werkdagen per woning. Per dag worden de werkzaamheden bij 2 woningen opgestart. Hierdoor duren de werkzaamheden per flat zo’n 1,5 maand. De overlast voor de bewoners is hierdoor heel intens, maar daarnaast ook zo kort mogelijk. Door deze strakke, intensieve planning zijn alle 432 badkamers, toiletten en standleidingen in 14 maanden vervangen en is het project in december 2021 helemaal klaar.

Overlast
Met name het hak- en breekwerk in de woning geeft de nodige overlast voor de bewoners. Ook kunnen de bewoners tijdens deze 10 werkdagen hun badkamer niet gebruiken. Voor hen staan er op het bouwterrein twee douche-units waar ze gebruik van kunnen maken. In elke woning wordt er, als de bewoner dit wil, een los chemisch toilet geplaatst. Om de overlast in het trappenhuis en de lift te beperken, zijn er een transportlift en trappentoren aan de buitenkant van de flat gebouwd.
Als de corona maatregelen worden aangepast en we weer meer mensen in één ruimte mogen ontvangen kunnen bewoners overdag naar Tante Keet. Dit is een gezellige bouwkeet waar bewoners met elkaar een kopje koffie kunnen drinken.

AsbestAanzicht flats Uden
In het verleden is er asbesthoudende lijm gebruikt voor de vloerafwering in het toilet. Later is hier een nieuwe tegelvloer overheen gelegd. Omdat de riolering wordt vervangen, komen we in aanraking met deze asbesthoudende laag. Deze wordt dan ook zorgvuldig door de asbestsaneerder verwijdert.

Coronaproof
De werkzaamheden worden coronaproof uitgevoerd. KnaapenGroep werkt volgens het protocol ‘Contactloos renoveren’. Daarnaast is er een goede informatiefilm opgenomen die per flat wordt uitgezonden. Tijdens deze film wordt in 20 minuten duidelijk uitgelegd wat de werkzaamheden zijn. De film kunnen bewoners ook laten zien aan hun familie, vrienden en kennissen.

Oranjerijk
Tijdens de werkzaamheden wordt er intensief samengewerkt met stichting Oranjerijk. De Balans, waar stichting Oranjerijk is gevestigd wordt niet alleen gebruikt voor vergaderingen. Op vrijdag verzorgen zij de lunch voor de vaklieden. En zodra de Balans weer open gaat kunnen bewoners er ook eten en deelnemen aan activiteiten. Alle bewoners krijgen van Area een dinerbon van de Balans aangeboden.
Ook is er een mooie samenwerking met de klussendienst van Oranjerijk. Zij helpen de bewoners met kleine klusjes.