45 sociale huurwoningen in plan De Ruiter Uden-Zuid

Ondertekening contract met Hendriks CoppelmansTerwijl er hard gewerkt wordt aan het bouwrijp maken van plangebied de Ruiter in Uden-Zuid is vorige week een belangrijke stap gezet in de realisatie van de sociale huurwoningen die hier zijn gepland. Area en Hendriks Coppelmans hebben een overeenkomst gesloten voor de bouw van 45 grondgebonden woningen. Naar verwachting gaat in maart 2023 de schop in de grond. De verhuur start eind 2023.

Forse bijdrage aan onze bouwambitie
Area is blij met de 45 woningen die gebouwd worden in het noordelijk deel van de nieuwe woonwijk, nabij rotonde Karrevracht en langs de groenzone richting Muffelke. “We hebben een enorme woningbouwopgave in de gemeente Maashorst de komende jaren; zo’n 600 stuks willen we bouwen tot 2030. Dit project levert een forse bijdrage aan deze bouwambitie”, aldus projectmanager Jorg Kroes. “We kunnen met Hendriks Coppelmans nu op volle snelheid door. Met een bouwtijd van een klein jaar denken we begin 2024 de sleutels aan de nieuwe bewoners uit te kunnen reiken.”

Inspelen op toename kleinere huishoudens
De hoek- en tussenwoningen in de Ruiter zijn bestemd voor de kleinere huishoudens. “Area anticipeert daarmee op de tendens van de kleinere gemiddelde huishoudensgrootte, die we overal in Nederland zien”, vertelt Anita Pauwels die als projectontwikkelaar namens Hendriks Coppelmans betrokken is bij de uitwerking van het plan. “We bouwen hier dan ook voornamelijk woningen met twee slaapkamers. Tien woningen hebben drie slaapkamers.”
De woningen hebben een traditionele architectuur met een kap, en gevels in twee kleuren baksteen. De 45 woningen zijn verdeeld over acht blokken. In De Ruiter is veel aandacht voor groen. Daarom zijn alle erfafscheidingen van de huurwoningen natuurlijk: groene hagen aan de voorzijde en gaashekwerk met klimplanten aan de achterzijde. Meer informatie op: www.areawonen.nl/projecten.

Wijk De Ruiter
Plan De Ruiter krijgt een landelijke sfeer waar wonen, de natuur en het omringende landschap met elkaar zijn verweven. Zes woonvelden met veel variatie in woningen en woonbuurtjes.
Er komt een evenwichtige mix van huur-, koop- en zelfbouwwoningen. Naast 45 sociale huurwoningen is er ruimte voor 25 zelfbouwkavels en 95 koop- en vrije sectorhuurwoningen. Hendriks Coppelmans ontwikkelt namens Combinatie Uden Zuid 26 koopwoningen in deelproject ’De Groene Ruiter’. Meer informatie hierover is te vinden op: www.degroeneruiter.nl.