Area doet een stap extra bij niet verhogen huur

Area gaat haar huren van de sociale huurwoningen niet verhogen, daarmee volgen we het beleid van de overheid. Maar Area doet, in samenspraak met de Bewonersraad, nog een stap extra. We verhogen ook de huren van onze vrije sector woningen niet. Hiervoor worden we niet door de overheid gecompenseerd en betalen we dit zelf. We verwachten dat deze groep huurders, financieel gezien, óók veel merken van de Coronacrisis. En wij, Area én de Bewonersraad vinden dat we hierin iedereen tegemoet moeten komen.

Voor het derde jaar huurverlaging
In 2019 is met de Bewonersraad van Area een convenant afgesproken voor een gematigde huurverhoging voor meerdere jaren. De afgelopen twee jaar hebben we de huren dan ook gematigd aangepast. Voor de huurders met een laag inkomen die meer dan de streefhuur betaalde, zijn de huren zelfs verlaagd. Daar hebben in 2019 185 huurders hun voordeel mee gedaan en in 2020 421.
Voor dit jaar heeft de overheid besloten dat huurders met een laag inkomen mogelijk in aanmerking kunnen komen voor de wet ‘Eenmalige huurverlaging’. Bij Area doen er tot nu toe 617 huurders hier hun voordeel mee, omdat hun inkomen hier aanleiding toe geeft. In totaal zijn daarmee bij 1 op de 7 huurders van Area de huren de afgelopen jaren verlaagd.