Area gaat flink investeren in Udense wijken

Area wil haar woningbezit blijvend laten aansluiten bij de kwaliteitseisen en woonbehoefte van vandaag de dag. Daarom gaat Area de komende vijf jaar flink investeren in haar oudere woningen. Aan ruim 660 woningen in Uden voeren we groot onderhoud uit. Deze woningen worden ook geïsoleerd en waar mogelijk voorzien van zonnepanelen. Een investering van 22 miljoen euro. Hiermee bieden we de bewoners een comfortabele en duurzame woning die ook betaalbaar is. Helaas is dit niet voor alle woningen mogelijk en heeft Area besloten een aantal woningen te slopen.
De onderhoudsplannen en sloop hebben grote impact voor deze bewoners, daarom gaan we al vroeg in het proces met hen in gesprek.

Met vaste partners woningen verduurzamen
Area zet groot in op het verduurzamen van haar woningen. Met de langjarige overeenkomst ‘project-overstijgende samenwerking’ met de bouwbedrijven Caspar de Haan en Hazenberg willen we dit versnellen. In deze samenwerking is veel aandacht voor innovatie en slimmer samenwerken. Dit verhoogt de kwaliteit van de woningvoorraad en zijn de onderhouds- en beheerkosten op de langere termijn lager. Hierdoor kunnen we meer investeren in de woningen.
We starten in september met de uitvoering van onderhoud in Uden West en Hoevenseveld. Daarna volgen andere wijken. Door deze aanpak bereiken we in 2023 gemiddeld label A.
We zetten nu vooral in op goede isolatie van muren en daken. In afwachting van nieuwe innovatieve, duurzame, energiezuinige en betaalbare warmteopwekking. Daarom worden deze woningen nu nog niet gasloos. Dit is een volgende stap als er een goede vervanging van de cv-ketel voorhanden is.

Sloop
Niet alle woningen kunnen we met het uitvoeren van groot onderhoud of renovatie brengen naar de kwaliteitseisen en woonbehoefte van vandaag de dag. Bovendien is Area op zoek naar mogelijkheden om meer mensen een woning te bieden. Daarom heeft Area besloten in de gemeente Uden 76 woningen te slopen. Het gaat om 22 woningen in Hoevenseveld, 26 woningen in Uden West en 28 woningen in Volkel.
Area is uiterst terughoudend als het gaat over het slopen van woningen, omdat het gaat om het huis en ‘thuis’ van mensen die er vaak jarenlang naar tevredenheid wonen. We gaan ervoor zorgen dat de huidige bewoners op een goede plek terecht komen. Dit gaan we heel zorgvuldig doen.

Samenwerken met bewoners
Area zet de bewoners centraal en gaat samen met de buurt en bewoners van deze wijken in gesprek. In het bijzonder geven we de bewoners en omwonenden van de sloopwoningen onze aandacht. Samen met omwonenden en bewoners die terug willen komen gaan we het nieuwbouwplan maken. We hebben daarbij geen haast; we nemen een paar jaren de tijd voor dit proces en mensen kunnen als ze dat willen nog een aantal jaren blijven wonen. Intussen krijgen ze voorrang bij het zoeken naar een nieuwe woning. Met de bewonersraad is een sociaal statuut afgesproken over de voorwaarden van de verhuizing en het recht op terugkeer. De bewoners zijn inmiddels op de hoogte gebracht en gaan binnenkort individueel met Area in gesprek over het vervolg.