Nieuwbouw De Bogerd weer stapje dichterbij

Area en de gemeente Uden tekenden een anterieure overeenkomst voor de nieuwbouwplannen in wijk De Bogerd in Uden. Daarmee bezegelden ze de onderlinge afspraken voor de bouw van 40 nieuwe woningen in de wijk. Directeur Jan van Vucht en wethouder Franko van Lankvelt namen er vast een kijkje.

In een anterieure overeenkomst leggen Area en de gemeente de onderlinge afspraken vast over de te ontwikkelen plannen, zoals over de financiën, het beheer en de inrichting van de openbare ruimte. Zo’n overeenkomst is gebruikelijk, als eerste stap op weg naar de daadwerkelijke uitvoering.

Procedure
De ondertekening vormt de start van de formele procedure om het bestemmingsplan te wijzigen en vervolgens de omgevingsvergunning aan te vragen. De direct omwonenden zijn begin dit jaar geïnformeerd over de plannen. Als alles volgens planning verloopt, kan de bestemmingsplanwijziging in het voorjaar van 2022 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Als daarna ook de omgevingsvergunningverlening zonder hobbels verloopt, kan de bouw in het tweede kwartaal van 2022 starten.

Nieuwbouwplan
Jan van Vucht van Area en wethouder Franko van Lankvelt namen vast een kijkje op de locatie waar Area 40 nieuwe woningen wil realiseren. Deze woningen liggen aan de rand van het parkje aan de Bosschebaan. Ze zijn bedoeld voor een mix van de doelgroepen van Area, dus voor startende gezinnen, alleenstaanden én senioren.
“Het is een bijzonder plan met veel aandacht voor alle duurzaamheidsaspecten, zoals de natuur, het hemelwater, de bouwmaterialen en het energieverbruik”, aldus Van Vucht en Van Lankvelt. “Dit wordt een mooie levendig stukje wijk in de Bogerd.”