Eenmalige huurverlaging 2021

In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager inkomen. Deze wet houdt in dat huishoudens in een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging, als ze relatief te duur wonen voor hun inkomen.

Geldt de huurverlaging voor alle woningen?
De Wet Eenmalige Huurverlaging geldt niet voor alle huishoudens. Deze wet is bedoeld voor huurders met een lager inkomen en voor wie de netto huur boven de aftoppingsgrens ligt. Als je kale huur lager is dan de aftoppingsgrens dan is de huur passend voor jouw inkomen en kom je niet in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging. Ook huurders in een vrije sector woning komen niet in aanmerking voor een huurverlaging.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op deze pagina of op www.rijksoverheid.nl of www.woonbond.nl.